8. edycja Konkursu dla kuratorów

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy indywidualnej lub zbiorowej, prezentującej najistotniejsze zjawiska wpisujące się w aktualne tendencje polskiej sztuki współczesnej.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualne osoby kuratorskie, jak i zespoły kuratorskie.

Nagrodą jest realizacja wystawy kuratorskiej i honorarium w wysokości: 7000 zł
Termin wystawy: w okresie miedzy czerwcem a październikiem 2025  
Miejsce wystawy: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz, pl. św. Józefa 5
Sala wystawiennicza: 70 m²

Budżet przeznaczony na realizację wystawy: 13 000 zł

Do obowiązków osoby kuratorskiej, której projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć:
– realizacja i aranżacja wystawy,
– uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie,
– napisanie tekstu kuratorskiego do folderu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu folderu,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów,
– współpraca z zespołem galerii przy przygotowywaniu wystawy i warsztatu edukacyjnego towarzyszącego wystawie,
– dopełnienie formalności licencyjnych dotyczących praw autorskich prac zgłoszonych na wystawę w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

Wyboru projektu dokonają członkowie Rady Artystyczno-Programowej i dyrektor Galerii  Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w drodze głosowania na posiedzeniu w lipcu 2024 roku.

Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 31 lipca 2024 r. na stronie internetowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

Projekty z dopiskiem „Konkurs dla kuratorów 8” należy zgłaszać:

  • pocztą elektroniczną na adres: kurator@tarasin.pl
  • lub tradycyjną na adres: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  • bądź osobiście w siedzibie galerii

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie od 30 marca do 31 maja 2024 roku. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do galerii. Zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną będą potwierdzane mailem zwrotnym. W przypadku nieotrzymania maila należy zadzwonić do galerii i uzgodnić szczegóły.

Projekty przysłane po terminie lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. Organizator konkursu zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do uzupełnienia oferty.

Oprócz zgłoszenia wraz załącznikami, osoba kuratorska powinna złożyć:

  • listę prac wraz z ich dokumentacją fotograficzną (w przypadku prac wideo mile widziane przesłanie kopii pracy lub jej fragmentu) lub opisy prac, które mają powstać na potrzeby wystawy (materiał może być nagrany na płytę cd/dvd do odtworzenia w systemie operacyjnym Windows– mp4, tiff, jpg);
  • szczegółowy projekt budżetu wystawy obejmujący koszty produkcji wystawy oraz wymagania techniczne do  prezentacji prac, ewentualnie sposób. (Przykładowo: – koszty realizacji wystawy i transportu prac – 2000 zł, druk folderu/plakatu i zaproszeń – 2000 zł,  plakatowanie – 300 zł, wernisaż – 700 zł, recenzja lub reklama w mediach– 1000 zł, etc.).

UWAGA!
Organizator konkursu nie przewiduje dofinansowania realizacji prac i projektów oraz budowy bądź zakupu specjalistycznych systemów wystawienniczych, koniecznych do prezentacji prac zgłaszanych na Konkurs dla kuratorów.

Poniżej znajdują się do pobrania: regulamin Konkursu dla kuratorów oraz wymagane załączniki, do wypełnienia przez każdą z osób uczestniczących w konkursie.

Wszystkie wymiary i rzuty sali wystawienniczej znajdują się w zakładce
O GALERII:
https://tarasin.pl/o-galerii/logo-i-rzuty-do-pobrania/