6. edycja Konkursu dla kuratorów

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy indywidualnej lub zbiorowej, prezentującej najistotniejsze zjawiska wpisujące się w aktualne tendencje polskiej sztuki współczesnej.
W konkursie mogą wziąć udział zarówno kuratorzy indywidualni, jak i zespoły kuratorskie.

Nagrodą w konkursie jest realizacja wystawy i honorarium autorskie w wysokości 5000 zł.
Budżet przeznaczony na realizację wystawy wynosi 10 000 zł.

Do obowiązków kuratora, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć:
– realizacja i aranżacja wystawy,
– uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie,
– napisanie tekstu kuratorskiego do folderu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu folderu,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów,
– współpraca z zespołem galerii przy przygotowywaniu warsztatu edukacyjnego towarzyszącego wystawie,
– dopełnienie formalności licencyjnych dotyczących praw autorskich prac zgłoszonych na wystawę w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

Wyboru projektu dokonają członkowie Rady Artystyczno-Programowej i dyrektor Galerii  Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w drodze głosowania na posiedzeniu w lipcu 2022 roku. Zostanie wskazany projekt zwycięski oraz projekt rezerwowy. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 25 lipca 2022 r. na stronie internetowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

Projekty należy zgłaszać w jeden z określonych poniżej sposobów:
– pocztą elektroniczną na adres: galeria@tarasin.pl
– lub tradycyjną na adres:
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina,
pl. św. Józefa 5
62-800 Kalisz
z dopiskiem „Konkurs dla kuratorów 6”
– lub osobiście w siedzibie Galerii w nieprzekraczalnym terminie od 30 marca do 31 maja 2022 roku. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do Galerii.
Zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną będą potwierdzane emailem zwrotnym. W przypadku nieotrzymania emaila należy zadzwonić do galerii i uzgodnić szczegóły.

Projekty przysłane po terminie lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. Organizator konkursu zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do uzupełnienia oferty.

Oprócz zgłoszenia wraz załącznikami, kurator powinien załączyć:

  • listę prac wraz z ich dokumentacją fotograficzną (w przypadku prac wideo mile widziane przesłanie kopii pracy lub jej fragmentu) lub opisy prac, które mają powstać na potrzeby wystawy (materiał może być nagrany na płytę cd/dvd do odtworzenia w systemie operacyjnym Windows– mp4, tiff, jpg);
  • szczegółowy projekt budżetu wystawy obejmujący koszty produkcji wystawy oraz wymagania techniczne do  prezentacji prac, ewentualnie sposób. (Przykładowo: – koszty realizacji wystawy i transportu prac – 2000 zł, druk folderu/plakatu i zaproszeń – 2000 zł,  plakatowanie – 300 zł, wernisaż – 700 zł, recenzja lub reklama w mediach– 1000 zł, etc.).

Regulamin konkursu oraz wymagane załączniki do wypełnienia przez każdego z uczestników Konkursu dla Kuratorów, są do pobrania poniżej.

Wszystkie wymiary i rzuty sali wystawienniczej znajdują się w zakładce
O GALERII:
https://tarasin.pl/o-galerii/logo-i-rzuty-do-pobrania/