Zielona Sztuka 5 – podsumowanie pleneru

Land art – jako interwencja w przyrodę – jest tworzeniem nowej przestrzeni, świadomym zabiegiem artysty w środowisku naturalnym. To właśnie wokół tego hasła zaplanowana została oferta artystyczna i warsztatowa dla uczestników piątej już edycji pleneru „Zielona Sztuka”, którego organizatorem jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. W ramach projektu w dniach od 19 do 28 lipca 2019 roku odbyły się 8-dniowe warsztaty na terenie kompleksu zamkowo-parkowego i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestnicy rozwijali swoje twórcze umiejętności w zakresie Sztuki Ziemi rozumianej jako świadoma interwencja artysty w przyrodę i przestrzeń, tak aby stworzyć jej ulepszony kształt i obraz.

W tegorocznej edycji młodzież wzięła udział m.in. w warsztatach fotograficznych z Michałem Szlagą, podczas których, wykonywała zdjęcia aparatami polaroidowymi (Instax) w gołuchowskim parku, aby następnie stworzyć z nich wieloelementowe kompozycje. W efekcie powstały książki fotograficzne, złożone przez nich własnoręcznie. Działania artystyczne z Jarosławem Koziarą były oparte na wykorzystaniu ziemi, torfu i naturalnych surowców. Wspólnie z artystą uczestnicy stworzyli landartową mandalę w przestrzeni parku. Zajęcia z rysunku poprowadził Mikołaj Poliński. Dotykały one zagadnień związanych z mapą, która stała się punktem wyjścia do gry artystycznej i dalszych poszukiwań znaczeń i form w otwartej przestrzeni. Kulminacyjnym momentem były warsztaty prowadzone przez Artura Żmijewskiego, który zaproponował tworzenie własnych abstrakcyjnych, wielkoformatowych kompozycji z tkanin. Wraz z artystą młodzież miała okazję doświadczyć wspólnej pracy twórczej. Kreatywne i inspirujące warsztaty poprowadzili również edukatorzy i artyści współpracujący z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina na co dzień – Bogusława Krassowska-Kowalczyk, Natalia Czarcińska, Marta Kościańska oraz Adrian Kempa.

W problematykę Sztuki Ziemi wprowadziła  uczestników Pani Małgorzata Paszylka–Glaza – historyk sztuki i kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, która zaprezentowała i omówiła najistotniejsze realizacje landartowe w sztuce światowej. Młodzież wzięła również udział w lekcjach muzealnych w Zamku w Gołuchowie i Ośrodku Kultury Leśnej, a w czasie wizyty w Kaliszu w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina mieli okazję zwiedzić wystawę Łukasza Patelczyka „Miraż” oraz spotkać się z Panią Naczelnik Wydziału Kultury Grażyną Dziedziak, która w imieniu Miasta Kalisza obdarowała wszystkich upominkami. W sobotę plener odwiedził również Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski, który wraz z Delegacją z Kamieńca Podolskiego obejrzał prace uczestników oraz poznał wszystkich zaangażowanych w projekt młodych artystów. Okazuje się, że pomimo barier językowych czas pleneru to okres intensywnych twórczych działań, inspirujących spotkań, poznawania się i zawierania długotrwałych przyjaźni między polską i ukraińską młodzieżą.

Zielona Sztuka to projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Kalisza. Współorganizatorami projektu byli: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Koledż Kultury i Sztuki w Kamieńcu Podolskim. Partnerami projektu byli Fundacja Bęc Zmiana oraz Instax.

Organizacja pleneru „Zielona Sztuka 5” była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób oraz instytucji. Dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu Joanna Dudek oraz koordynatorki projektu – Natalia Czarcińska i Anna Palusińska dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu:

 • Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Prezydentowi Miasta Kalisza Krystianowi Kinastowskiemu i Miastu Kalisz
 • Pani Naczelnik Wydziału Kultury i sztuki, Sportu i Turystyki UM Grażynie Dziedziak
 • Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz pracownikom OKL
 • Dyrektorowi Koledżu Kultury i Sztuki w Kamieńcu Podolskim Sergejowi Nyzhnykowi
 • Fundacji Bęc Zmiana,
 • Firmie Instax
 • Artystom biorącym udział w projekcie: Arturowi Żmijewskiemu, Jarosławowi Koziarze, Michałowi Szladze, Mikołajowi Polińskiemu,
 • Animatorom i wychowawcom: Bogusławie Kowalczyk, Marcie Kościańskiej, Adrianowi Kempie
 • Pani kurator z Muzeum Narodowego w Gdańsku: Małgorzacie Paszylce-Glazie
 • Opiekunce grupy ukraińskiej: Larysie Horny
 • Tłumaczkom: Natalii Wisłockiej i Oldze Skliarskiej
 • Wszystkim osobom zaangażowanym w plener: Tadeuszowi Czywczyńskiemu, Patrykowi Raszkowskiemu, Marcinowi Cierniakowi, Bernardzie Szczypkowskiej, Michałowi Kendzi, Jerzemu Kozłowowi, Agnieszce Tomaszewskiej, Bernadecie Ślęzak, Martynie Krzykacz, Ewie Kopeć, Ewie Cierniak, Arturowi Gąsiorowi

Dziękujemy!

a

b

7

21

8e

2

9

12

d

3