Zielona Sztuka 4 – Nabór uczestników

Rusza nabór na kolejną edycję pleneru artystycznego „Zielona Sztuka”. Tegoroczna edycja skierowana jest dla młodzieży w wieku 13-18 lat z Kalisza i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie – z udziałem artystów i animatorów kultury. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 8-dniowe warsztaty na terenie kompleksu zamkowo-parkowego i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy Laboratorium Sztuki oraz uczniowie Liceum Plastycznego lub uczący się w klasach o profilu artystycznym. Koszt uczestnictwa w plenerze wynosi 400 zł. Termin pleneru: 6-15 lipca.

To już 4. edycja pleneru artystycznego „Zielona Sztuka”. Trzy poprzednie odbyły się w latach 2011, 2015 i 2016. Zainteresowanie uczestników przy każdej edycji jest bardzo duże. Każdej z edycji “Zielonej Sztuki” towarzyszyła będzie myśl przewodnia spajająca program pleneru. W tym roku to: Sztuka Ziemi. Do udziału w zadaniu zaproszeni zostali artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki współczesnej, posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Uczestnicy pleneru wezmą również udział w lekcjach muzealnych, warsztatach poświęconych zagadnieniom przyrodniczym oraz zajęciach integracyjnych. Po zakończeniu pleneru każdej edycji, planowane jest wydanie dwujęzycznego katalogu dokumentującego działania oraz zorganizowanie wystawy w Ratuszu i nagrodzenie najlepszych prac powstałych podczas pleneru.

Współorganizatorami zadania są Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Koledż Kultury i Sztuki w Kamieńcu Podolskim. Do współpracy zaproszono uznanych artystów tj. Michał Szlaga, Natalia Czarcińska, Maria Stafyniak i Paweł Kula, Mikołaj Poliński oraz Artur Żmijewski, Bogusia Krassowska-Kowalczyk, Adrian Kempa, Michał Mąka. Uczestnicy będą kształcić umiejętności w różnorodnych technikach artystycznych. Ponadto poznają swoje możliwości twórcze, sprawdzą, jaka rola podczas pracy w grupie najbardziej im odpowiada. Oprócz zajęć z artystami, w ramach zadania będą odbywały się zajęcia z wykwalifikowanymi animatorami kultury, wolontariuszami oraz pracownikami Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Poprowadzą oni zajęcia uzupełniające warsztaty z artystami.
Plener to również integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży.

Zielona Sztuka to projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Kalisza.