Wystawa „Ćwiczenia z uważności” ze wsparciem Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024

31 stycznia 2024 roku zostały ogłoszone wyniki pierwszego naboru do Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024

Sztuka ma znaczenie — to hasło nowego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii. Celem programu jest wspieranie praktyk i projektów artystycznych pozwalających lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości i skłaniać do refleksji o przyszłości. Właśnie poznaliśmy pierwsze wystawy, które otrzymają wsparcie w 2024 roku.

Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii skierowany jest do instytucji kultury i osób artystycznych planujących wystawy w roku 2024, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Działania realizowane w ramach projektu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia wyzwań współczesności.

Warunkiem ubiegania się o dotację było dostarczenie kompletnej koncepcji wystawy wraz z jej opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu, wskazaniem osoby kuratora/kuratorki, listą twórców/twórczyń i programem działań edukacyjnych towarzyszących wystawie.

W pierwszym naborze Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii 2024, na który zgłoszenia przesłało kilkadziesiąt instytucji z całej Polski, zarząd Fundacji Artystyczna Podróż Hestii przy wsparciu Rady Doradczej Programu wybrał cztery wystawy, które otrzymają wsparcie finansowe:

•Wystawa „Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

•Wystawa ekofeministyczna w Galerii lokal_30 w Warszawie

Wystawa „Ćwiczenia z uważności” Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

•Wystawa „Świetliste bartery, wilgotne koalicje”, indywidualna wystawa Magdaleny Lazar w BWA Krosno

Wystawa „Ćwiczenia z uważności” Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, będzie artystyczną podróżą dwóch pokoleń – matki i córki, skupioną na relacjach z rzeczywistością. Zaprezentowane zostaną ich niepokazywane prace. Artystki podkreślają wagę dziedzictwa kulturowego, sięgając do tradycji i przekazywania wiedzy. „Ćwiczenia z uważności” będą również polem doświadczania, mającym na celu zaktywizowanie wrażliwości, pamięci i wspomnień odbiorców.