„Szkice” Janusza Lewandowskiego


„(…) Budowanie obrazu jest poprzedzone wieloma przymiarkami zapisanymi w formie niewielkich szkiców (kartki ułożone obok siebie mogłyby tapetowo zakryć ściany i podłogę pracowni). Te rysunkowo-malarskie notatki powstające w ciągu zaledwie kilkunastu sekund przypominają biały ekran, na którym nagle wyświetlają się czarne formy. Skojarzenie z grafiką lub kaligraficznymi ideogramami szybko weryfikują gotowe obrazy. Na ich powierzchni czarne plamy tracą siłę znaku na rzecz kompozycji wziętych z innego porządku”.

Anna Tabaka

W ramach wystawy Janusza Lewandowskiego Malarstwo, prezentowanej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w okresie 9.12.2021-29.01.2022, wydaliśmy nigdy niepublikowane dotąd „Szkice” artysty. 100 numerowanych przez Janusza Lewandowskiego egzemplarzy tego wydawnictwa zawiera kilkusekundowe zapisy, czynione na rozmaitych skrawkach papieru, stanowiące punkt wyjścia do późniejszych działań malarskich.

Publikacja ma formę artbooka i została przygotowana jako wydawnictwo towarzyszące wystawie Janusza Lewandowskiego Malarstwo. Jej premiera odbyła się podczas finisażu wystawy i oprowadzania autorskiego w dniu 27.01.2022.

S Z K I C E
Janusz Lewandowski

Projekt graficzny i skład:
Dagny i Daniel Szwed
https://moonmadness.eu/

Wydawca:
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, grudzień 2021

Nakład: 100 egz.

Druk:
BERNARDINUM

Zdjęcia na stronę wykonała Ania Wolff