„Strefa Ukrytej Przemocy” – spotkanie z Katarzyną Czarnotą z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

W czwartek 25 stycznia 2024 roku, o godzinie 18.00, w ostatnim tygodniu prezentacji wystawy Cypriana Kościelniaka „Dzień świstaka”, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na wydarzenie: „Strefa Ukrytej Przemocy – spotkanie z Katarzyną Czarnotą z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka”.

Spotkanie to odbędzie się w kontekście wystawy Cypriana Kościelniaka i poruszających prac Artysty dotyczących uchodźców. Będziemy mieli okazję poznać działania Border Emergency Collective, który szczegółowo udokumentował i zrekonstruował indywidualne historie, które wydarzyły się w 2021 roku na terenie przygranicznym między Białorusią i Polską, zwanym strefą śmierci. Ponadto, rozmawiając o aktywizmie, poznamy dobre praktyki pomocy uchodźcom.  

Dzięki wykorzystaniu metodologii i narzędzi badań śledczych* (śledztwo cyfrowe) powstał materiał audiowizualny dokumentujący historię dwóch osób, które doświadczyły zróżnicowanych form przemocy: wywózek (tzw. push-backów) oraz łamania praw człowieka po obu stronach granicy. Cyfrowa rekonstrukcja w formie filmu przedstawia dowody zebrane w procesie badawczym z wykorzystaniem wywiadów przestrzennych, mapowania danych geolokalizacyjnych, materiałów audiowizualnych oraz rekonstrukcji 3D.

*Wywiad przestrzenny (situated testimony) to metoda wywiadu poznawczego obejmująca odtwarzanie pamięci świadków za pomocą narzędzi przestrzennych i wizualnych w celu rekonstrukcji wydarzeń oraz weryfikacji innych zeznań i dowodów.

Projekt Border Emergency Collective zrealizowany dzięki wsparciu: Biennale Warszawa
Realizacja: Border Emergency Collective 2022 –  Martyna Marciniak, Katarzyna Czarnota, Filip Wesołowski, Marta Górczyńska.
Partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Polska Gościnność, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA.
Konsultacje: Stefanos Levidis, Forensic Architecture.