„Rzeźba w przestrzeni publicznej” – spotkanie z dr. hab. Waldemarem Baraniewskim

W środę 22 listopada 2023 w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu będzie miało miejsce spotkanie z dr. hab. Waldemarem Braniewskim, historykiem i krytykiem sztuki. Zebrana w Galerii publiczność będzie miała okazję wysłuchać prezentacji naszego Gościa o „Rzeźbie w przestrzeni publicznej” w kontekście „Gai” Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego oraz „Piano-Forte” Krzysztofa M. Bednarskiego czyli dwóch nowych rzeźbiarskich dzieł sztuki, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni naszego miasta.

.
„Gaja” to rzeźba, która 16 września odsłonięta została w Parku Miejskim jako dar Galerii dedykowany Kaliszowi i jego wielokulturowej tradycji z okazji 45-lecia istnienia tej instytucji.  „Piano – Forte”, którego odsłonięcie będzie miało miejsce 23 listopada czyli w pierwszym dniu 50. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu jest upamiętnieniem festiwalowego jubileuszu.  

prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski, ur. 1953 w Warszawie, historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się (1987) i habilitował (2001) w macierzystej uczelni, gdzie jako profesor pracował do 2013 r. Od 2013 roku profesor na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie, od 2020 r. Dziekan Wydziału. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX i XXI wieku. Ostatnio opublikował m.in. „Pałac w Warszawie”, Warszawa 2014. Kurator wystaw m.in. Krzysztofa Bednarskiego i Marka Sobczyka oraz nieformalnej grupy Pendzle (Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Włodzimierz Zakrzewski). W 2017 r. zrealizował monograficzną wystawę Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej „Zachęcie”. Członek Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.