Katalog „Paweł Altamer Artur Żmijewski Gaja”

W sobotę 16 września 2023 roku, o godzinie 12.00 w Zielonej Strefie Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, odbyła się uroczystość, podczas której podsumowane zostały obchody 45-lecia istnienia instytucji poprzez odsłonięcie rzeźby „Gaja”

Prezentujemy Państwu katalog, który jest wydawnictwem podsumowującym projekt „Gaja”, czyli realizację zainicjowanego przez Krystiana Kinastowskiego – Prezydenta Miasta Kalisza i Joannę Dudek dyrektorkę Galerii, pomysłu do stworzenia przez artystów Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego, autorskiego obiektu, który został wyeksponowany w przestrzeni publicznej jako dar Galerii dedykowany Kaliszowi i jego wielokulturowej tradycji.

Mecenasami kultury zaangażowanymi w to przedsięwzięcie od samego początku, byli panowie Marek Antczak i Marcin Antczak, prezesi i właściciele FB ANTCZAK. Dzięki ich otwartości i oddaniu mogliśmy gościć artystów w Kaliszu w 2022 roku w czasie pleneru „Kalisz wielokulturowy”  jak również wkład finansowy w powstanie odlewu rzeźby, był znaczącym i decydującym wsparciem w realizacji tego projektu.

Wnętrze tej publikacji jest prezentacją fotografii przedstawiających rzeźbę „Gaja” na różnych etapach jej powstawania, oraz fotografii gotowego odlewu wykonanych po jego wyeksponowaniu w Parku Miejskim w Kaliszu, ze zwróceniem uwagi na detale dzieła.

Katalog liczy 32 strony, które wykonane są z dwóch typów papierów, połączonych oprawą szwajcarską, okładka została zrobiona z papieru recyklingowego, jest trójskrzydłowa, na pierwszej stronie widoczne jest suche tłoczenie wypukłe, w kształcie rzeźby.

Projekt graficzny i skład: Dagny i Daniel Szwed https://moonmadness.eu/
Zdjęcia w katalogu:  materiały własne artystów, Jakub Seydak, Joanna Dudek, Magdalena Bartnik, Maciej Garbowicz.
Tłumaczenie: Artur Skweres
Redakcja katalogu: Joanna Dudek

Nakład: 400 egz.
Druk: Drukmania, Poznań
ISBN: 978-83-959804-9-7

Wydawca: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
Dofinansowano z dotacji celowej Miasta Kalisza na zadanie „45-lecie Galerii – Gaja dla Kalisza”.

Zdjęcia gotowego katalogu na stronę wykonała Anna Wolff