ARTYSTKO, ARTYSTO POLICZ SIĘ! ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE

Szanowni Państwo,

zespół pod kierownictwem prof. Doroty Ilczuk, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje badanie Policzone i Policzeni 2024! Szacowanie liczebności artystów i twórców w Polsce. Serdecznie zapraszamy Artystki i Artystów do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Można to zrobić wypełniając ankietę: https://liczymysie.webankieta.pl/ 

Wyniki prac posłużą jako podstawa do opracowania Ustawy o Zawodzie Artysty oraz w szerszej perspektywie systemu wsparcia artystów w wymiarze społecznym i socjalno-ekonomicznym. Jest to już druga edycja tego badania. W 2018 roku, zespołowi badaczy z Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS udało się oszacować wielkość środowiska artystycznego w Polsce. Teraz, by ustawa mogła zostać wprowadzona w życie, niezbędna jest aktualizacja wyników.

Więcej informacji dotyczących ustawy o artyście zawodowym możecie Państwo znaleźć pod adresem: https://artystazawodowy.pl lub https://www.gov.pl/web/kultura/ustawa-o-artystach-zawodowych

Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi prezentowane będą w postaci zbiorczych zestawień.

Zwracamy się do wszystkich artystów, twórców i wykonawców, z prośbą o udział w badaniu.