39. Konkurs Plastyczny „Świat Dziecka”- nabór prac

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat
do udziału w 39. edycji Konkursu Plastycznego „Świat Dziecka”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w następujących grupach wiekowych:

I grupa: 5 – 7 lat
II grupa: 8 – 10 lat
III grupa: 11 – 13 lat
IV grupa: 14 – 15 lat

Tematyka prac jest dowolna.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na adres:
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
w terminie do dnia 7 maja 2024 roku

Zostanie przyznanych po 5 równorzędnych nagród w każdej grupie wiekowej.

Nagrody zostaną wręczone w dniu wernisażu
1 czerwca 2024 roku o godz. 12.00

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Galerii www.tarasin.pl
a informacje w formie pisemnej otrzymają wyłącznie laureaci.

Tegoroczna wystawa pokonkursowa eksponowana będzie
w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
w dniach 1 – 15 czerwca 2024 roku

Do wystawy zostanie wydany katalog, zawierający reprodukcje nagrodzonych prac i spis wyróżnionych.

Kurator konkursu – Ewa Cierniak
tel. 504 063 684
62 767 40 81
e-mail: swiatdziecka@tarasin.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku uczestnika konkursu a także regulamin konkursu, do pobrania poniżej: