Search

Kontakt

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
 
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 40 81

 

Newsletter

Wirtualny spacer

Strona GłównaAKTUALNA WYSTAWA„PUSTO”. Zbiorowa wystawa laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii

„PUSTO”. Zbiorowa wystawa laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Artyści: Karolina Bielawska, Ewa Juszkiewicz, Olga Kowalska, Weronika Ławniczak, Magdalena Łazarczyk, Piotr Makowski, Krzysztof Maniak

Kurator: Michał Suchora

Po raz kolejny Fundacja APH wyrusza w Polskę, żeby zaprezentować szerokiej publiczności prace młodych twórców – laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Do wystawy „Pusto” w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, kurator Michał Suchora zaprosił siedmiu artystów, którzy poruszają w swoich pracach temat nieobecności.

Jak to jest, że od fizycznej obecności jakiegoś przedmiotu mocniej odczuwamy jego nieobecność? Skąd w nas poczucie, że szklanka jest do połowy pusta, a nie pełna? Dlaczego bardziej przeżywamy „nie przyszedł”, a nie „był tam, gdzie się umawialiśmy”? Wątek nie-obecności przewija się w twórczości wielu spośród uczestników organizowanego już od kilkunastu lat konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Wystawa „Pusto” to próba zbudowania szerszej narracji dla obrazowania tematu, jakiego zobrazować się nie da. Siedem osobistych, często intymnych, narracji zestawionych zostało z opartą na faktach historycznych legendą miejską Kalisza.

W czasie okupacji niemieckiej zniszczonych zostało wiele artefaktów składających się na polskie dziedzictwo kulturowe. Bezpowrotnie przepadły księgozbiory, dzieła sztuki, a nawet całe budynki i miasta. Losy zaginionych skarbów, jak choćby zrabowanego z Galerii Czartoryskich „Portretu młodzieńca” Rafaela Santi, wciąż nie dają spać muzealnikom i historykom sztuki. W Kaliszu na przykład władze okupacyjne postanowiły zasypać biegnący przez śródmieście kanał, tworząc w jego miejsce Planty. Użyto w tym celu, oprócz gruzu, bogatego księgozbioru Biblioteki Miejskiej. Wielu mieszkańców, niepogodzonych z utratą dziedzictwa narodowego, wydobywało ukradkiem z ziemi cenne książki. Do dziś po Kaliszu krążą legendy o narażających życie mieszkańcach, próbujących ratować pozostałości zbioru. Dzięki nim, niewielka część przedwojennej kolekcji wróciła po 1945 roku na półki. Jednak widok rzędów pustych półek Biblioteki Miejskiej na długo pozostał w pamięci mieszkańców, stanowiąc milczący dowód na zbrodnię dokonaną na kulturze. Wrażenie pustki po utraconym księgozbiorze było tak silne, że w latach 70. w miejscu, gdzie przed wojną przepływał kanał, postawiono Pomnik Książki.

Przywołana tu historia jest o tyle ciekawa, że pokazuje kierujący człowiekiem mechanizm; dopiero brak, zniszczenie i śmierć uzmysławia nam wartość utraconego przedmiotu lub osoby. Prezentowane na wystawie prace artystów najmłodszego pokolenia, nie odwołują się do żadnych wielkich narracji historycznych, nie są obciążone – jak sztuka artystów starszego pokolenia – imperatywem „zajmowania się sprawami ważnymi”. Najmłodsze pokolenie zwraca się ku sobie, w stronę swoich, często intymnych spraw. Perspektywa mikro zastępuje spojrzenie makro. Wnętrze własnego domu, historia własnej rodziny okazują się być bardziej absorbujące niż odległe, znane z podręczników historii zdarzenia.  Używając do tego różnych mediów, zaproszeni do wystawy artyści pokazują to, czego pokazać się nie da, tropią fizyczne i mentalne ślady obecności nie-obecnego.

Michał Suchora

Program wydarzeń towarzyszących:

16 grudnia 2016, godz. 18.00

KINO (NA) SZTUKI  

Zapraszamy na prezentację twórczości laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Wyświetlane będą filmy autorstwa Xaverego Wolskiego „Lamella”, Piotra Urbańca „being friendly again” i Bartosza Zimniaka „#diwaklozetowa”.

14 stycznia 2016

WARSZTATY RODZINNE

W ramach wystawy zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty edukacyjne dla mieszkańców Kalisza, które zaplanowane są na 14 stycznia 2017, sobota.

Niebawem podamy więcej informacji na temat programu spotkania i zapisów. (pracownia@tarasin.pl)

***

Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” dla studentów ostatnich trzech lat wszystkich wydziałów i uczelni artystycznych w kraju. Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje wystawy w ważnych centrach artystycznych w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi, a także warsztaty artystyczne dla rodzin. W zakresie sztuk pięknych Fundacja organizuje również konferencje, seminaria i tematyczne imprezy w kraju i za granicą, akcje artystyczne
i kulturalne; prowadzi też działalność informacyjną i wydawniczą dotyczącą promowania młodych polskich artystów.

Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1/131. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.

***

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii

„Artystyczna Podróż Hestii” to konkurs powołany w 2002 roku z inicjatywy Piotra
M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju. W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu
z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski.

W roku 2009 konkurs „Artystyczna Podróż Hestii” wyróżniono nagrodą „Sztuka cenniejsza niż złoto” – Fundacji Commitment to Europe arts & business oraz Narodowego Banku Polskiego.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia łączy biznes z zaangażowaniem społecznym. Obok programu Artystyczna Podróż Hestii jest też mecenasem przyznawanej już od 2001 roku Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Honoruje ona wybitnych intelektualistów
i działaczy społecznych. Grupa finansuje wychowanie młodzieży w Sopockim Klubie Żeglarskim SKŻ ERGO Hestia Sopot.

Poprzez Fundację Integralia tworzy warunki zawodowego startu dla ambitnych osób niepełnosprawnych. Jest też sponsorem tytularnym ERGO Areny, największej hali sportowo–widowiskowej na Pomorzu. Właśnie tam zorganizowała wystawy prac finalistów 11. i 12. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, zderzając temat młodej sztuki
z przestrzenią masowych widowisk i wydarzeń sportowych.

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Grupie zaufało ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2016 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Biuletyn Informacji Publicznej Artyści Kaliscy Facebook Twitter YouTube

Instytucja Kultury Miasta Kalisza

X