ŁUKASZ TRUSEWICZ – „GRA”

Czy możliwe jest zbudowanie relacji społecznej i przeniesienie jej na grunt sztuki wykorzystując mechanikę stosowaną w grach?

Gdzie przebiega granica między widzem-obserwatorem, a świadomym odbiorcą-współuczestnikiem?

Łukasz Trusewicz zaprasza do Gry, której główną oś i ramę tworzyć będzie performatywny obiekt, będący również produktem twórczego recyklingu.

Materiał, z którego zbudowana jest performatywna rzeźba prezentowana w ramach Gry, odnosi się również do potencjału i zasobów miejsca, z którym jest związany. Blacha (obiekt, którego rodowód również związany jest z reklamą) pochodzi z rewitalizowanej przestrzeni miejskiej w Poznaniu – modernistycznego budynku byłego coctail-baru, gdzie Trusewicz wraz z osobami skupionymi wokół Galerii Raczej oraz Otwartej Strefy Kultury prowadzi przestrzeń dla działań performatywnych, pracownię oraz miejsce wydarzeń kulturalnych.

Odnosząc się do trendu „przywracania” przestrzeni publicznej społeczeństwu, tworzenia miejsc wspólnych przyjaznych człowiekowi oraz do własnych doświadczeń w korelacji z wcześniejszymi miejskimi działaniami i interwencjami, Łukasz Trusewicz proponuje grę, której partycypacyjne i zmienne zasady mają humanizować sztukę. Grę, w wyniku której, powstawać będzie obiekt modyfikowany w trakcie trwania wystawy, a jego ostateczny kształt zależeć będzie od odbiorców.

ŁUKASZ TRUSEWICZ urodził się w 1984 roku. W 2010 roku ukończył Uniwersytet Artystyczny (Akademię Sztuk Pięknych) w Poznaniu na wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. Studiował między innymi w Pracowni Sztuki Performance prof. Janusza Bałdygi.
Trusewicz to artysta wizualny, który w swojej pracy łączy praktykę rzeźbiarską, performerską i instalację multimedialną. W swojej pracy porusza tematy takie jak relacje między przestrzenią a historią i studium peryferii. Interesuje się również rolą zbiorowości i pojedynczego odbiorcy w procesie kształtowania działania i obiektu artystycznego.
Jest pomysłodawcą i jednym z prowadzących Galerię Raczej w Poznaniu, zajmującą się prezentacją i promocją sztuki performance – zarówno poprzez projekty lokalne, jak i międzynarodowe. Jest również inicjatorem Otwartej Strefy Kultury Łazarz – projektu rewitalizacyjnego, którego celem jest utworzenie dzielnicy kulturalno-artystycznej na terenie poznańskiego Łazarza poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału przestrzeni i współpracę z innymi inicjatywami, mieszkańcami i miastem. Prowadzi również działania warsztatowe, w których stara się wykorzystywać edukacyjny potencjał sztuki performance.

trusewiczlukasz.wordpress.com
galeriaraczej.wordpress.com