Znamy wyniki piątej edycji „Konkursu dla kuratorów”

Rada Artystyczno-Programowa Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 roku, po zapoznaniu się z projektami nadesłanymi na piątą edycję „Konkursu dla kuratorów” rekomenduje do realizacji projekt pt. „Have a nice cry!” zespołu kuratorskiego w składzie: Ewa Mrozikiewicz, Bartosz Zimniak.


Jako projekt rezerwowy do realizacji jury konkursu wskazało propozycję pt. „Nowa natura” zespołu kuratorów: Ewa Doroszenko, Jacek Doroszenko.

O terminie realizacji wystawy poinformujemy Państwa po uzgodnieniach z autorką i autorem nagrodzonego projektu.