Znamy wyniki „Konkursu dla kuratorów 6”

Rada Artystyczno-Programowa Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2022 roku, po zapoznaniu się z projektami nadesłanymi na szóstą edycję „Konkursu dla kuratorów” rekomenduje do realizacji projekt pt. „SCHRON”– kuratorka: Natalia Cieślak, współautor koncepcji: Adrian Kolerski.

Jako projekt rezerwowy do realizacji jury konkursu wskazało propozycję:
„Świetliste bartery, wilgotne koalicje” – kuratorka: Zofia Małysa-Janczy.

O terminie realizacji wystawy poinformujemy Państwa po uzgodnieniach z autorami nagrodzonego projektu.