Zielona Sztuka 5 – rekrutacja

Rekrutacja Zielona Sztuka 5

Od 23 maja do 10 czerwca

Rusza nabór na kolejną edycję pleneru artystycznego Zielona Sztuka. Tegoroczna edycja skierowana jest do młodzieży w wieku 13-18 lat z Kalisza i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie – z udziałem artystów i animatorów kultury. W ramach projektu przeprowadzone zostaną  8-dniowe warsztaty na terenie kompleksu zamkowo-parkowego i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Koszt uczestnictwa w plenerze wynosi 400 zł. Termin pleneru: 19-28 lipca 2019 rok.

To już 5. edycja pleneru artystycznego Zielona Sztuka. Cztery poprzednie odbyły się w latach 2011, 2015, 2016, 2018. Każdej z edycji Zielonej Sztuki towarzyszyła myśl przewodnia spajająca program pleneru. W tym roku uczestnicy będą podejmować wyzwania  związane ze sztuką ziemi land artem. Sztuka ta rozumiana jest jako interwencja artystyczna w zastaną przestrzeń.

Człowiek jest częścią natury, ale poprzez kulturę jest z niej w pewnym stopniu wyłączony, wyalienowany. Określenie na nowo stosunku do natury, jej wzorów, kryteriów i kontekstów jest jednym z pierwszych i zasadniczych zadań sztuki ziemi. Land art – jako interwencja w przyrodę – jest tworzeniem nowej przestrzeni, świadomym zabiegiem artysty w środowisku naturalnym. Odniesienia sztuki ziemi sięgają głęboko w dzieje i sens ludzkiej natury, łączą także problemy ekologii i technologii. Dążąc do harmonii w relacji natura – cywilizacja, sztuka ziemi sytuuje człowieka w roli cząstki sił natury, a artysta poprzez kontemplację, bliskość oraz odczuwanie ogromu i bezkresu sił natury doświadcza granic możliwości podejmowania działań twórczych. Land art prowokuje wiele refleksji nad ulotnością zarówno materii, jak i świata sztuki. W działaniach związanych z land artem skala działań w przestrzeni, procesy klimatyczne i atmosferyczne, erozja i entropia skłaniają zazwyczaj do rejestracji video i dokumentacji fotograficznej realizowanych prac. O długości ich trwania decyduje bowiem często – sama natura. Sztuka Ziemi angażuje wiele obszarów interdyscyplinarnych działań, pozwala wypowiedzieć się w wybranych skalach mikro-makro, technikach i technologiach tworzenia obrazów oraz obiektów, ale najważniejszym jej aspektem jest bezpośrednie doświadczanie ziemi w procesie twórczym i włączanie w praktyki artystyczne jej obecności – zmiennej i nieprzewidywalnej jak w twórczości między innymi Roberta Smithsona, Richarda Longa czy duet Christo i Jeanne-Claude.

Do udziału w zadaniu zaproszeni zostali artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki współczesnej, posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Uczestnicy pleneru wezmą również udział w lekcjach muzealnych, warsztatach poświęconych zagadnieniom przyrodniczym oraz zajęciach integracyjnych. Po zakończeniu pleneru planowane jest wydanie katalogu dokumentującego działania oraz zorganizowanie wystawy prac.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać od 3 do 5 zdjęć własnego autorstwa związanych ze sztuką ziemi, land artem na adres e-mail zielonasztuka@tarasin.pl lub umieścić na profilu na Instagramie z #ZielonaSztuka5 i oznaczeniem profilu @galeriatarasin

Współorganizatorami zadania są Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Koledż Kultury i Sztuki w Kamieńcu Podolskim. Do współpracy zaproszono uznanych artystów i edukatorów. W tym roku to między innymi: Artur Żmijewski,  Mikołaj Poliński, Michał Szlaga, Jarosław Koziara, Natalia Czarcińska, Bogusława Krassowska-Kowalczyk, Adrian Kempa, Marta Kościańska. Uczestnicy będą kształcić umiejętności w różnorodnych technikach artystycznych. Ponadto poznają swoje możliwości twórcze i sprawdzą siłę współpracy. Oprócz zajęć z artystami, w ramach pleneru będą odbywały się zajęcia z wykwalifikowanymi animatorami kultury, pracownikami Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Poprowadzą oni zajęcia uzupełniające warsztaty z artystami. Plener to również integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży.

Zielona Sztuka to projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Kalisza.

thumb_920x518_17097be36663b363d8488ccef86593251540820414