Zielona Sztuka 4 – podsumowanie pleneru

Od 6 do 15 lipca 2018 roku w Gołuchowie odbywał się plener artystyczny „Zielona Sztuka 4”.

Tegoroczna edycja skierowana została do młodzieży w wieku 13-18 lat z Kalisza i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie – z udziałem artystów i animatorów kultury. W ramach projektu przeprowadzone zostały 8-dniowe warsztaty na terenie kompleksu zamkowo-parkowego i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Motywem przewodnim warsztatów była Sztuka Ziemi – Land Art – rozumiana jak  świadoma interwencja artysty w przyrodę i przestrzeń, tak aby stworzyć jej ulepszony kształt i obraz. To właśnie wokół tego pojęcia zaplanowana została oferta artystyczna i warsztatowa dla uczestników pleneru.

Młodzież wzięła udział m.in. w warsztatach fotograficznych z Michałem Szlagą, podczas których, w ciągu nieprzerwanych 24 godzin, wykonywała zdjęcia w gołuchowskim parku. W efekcie powstał multimedialny album zawierający ponad 200 fotografii przyrody, ludzi i otoczenia w dobowym rytmie naświetlenia. Zajęcia z rysunku poprowadził Mikołaj Poliński. Dotykały one zagadnień związanych z mapą, która stała się punktem wyjścia do dalszych poszukiwań znaczeń i form w otwartej przestrzeni.

Kulminacyjnym momentem były warsztaty interdyscyplinarne prowadzone przez Artura Żmijewskiego, który zaproponował tworzenie instalacji w przestrzeni parku. Wraz z artystą młodzież wyposażona w latarki, fluorescencyjne farby i wielkoformatowe podobrazia, miała także okazję doświadczyć wspólnego, nocnego malowania i fotografowania.

Zajęcia z cyjanotypii i fotografii eksperymentalnej poprowadził Paweł Kula a interdyscyplinarny warsztat Marii Stafyniak wprowadził uczestników w temat różnic między człowiekiem a zwierzęciem.

Kreatywne i inspirujące warsztaty prowadzili również edukatorzy współpracujący z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina – Bogusława Krassowska-Kowalczyk, Natalia Czarcińska, Marta Kościańska, Michał Mąka oraz Adrian Kempa.

Podczas pleneru odbyły się także ruchowe zajęcia parkourowe z Patrykiem Raszkowskim, których celem było bezpośrednie doświadczenie „ziemi”- zmagania się ciała z podłożem i zaprojektowaną już przestrzenią.

Uczestników Zielonej Sztuki w problematykę Land Artu wprowadziła  Małgorzata Paszylka- Glaza (historyk sztuki i kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku), która zaprezentowała i omówiła najlepsze i najciekawsze realizacje landartowe w sztuce światowej XX wieku. Młodzież wzięła również udział w lekcjach muzealnych w Zamku w Gołuchowie i Ośrodku Kultury Leśnej.

Uczestnicy pleneru zwiedzili wystawę Normana Leto w czasie wizyty w Kaliszu w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Otrzymali upominki podarowane przez Miasto Kalisz oraz gadżety Galerii Sztuki.

W ramach projektu Zielona Sztuka 4 wydany zostanie dwujęzyczny katalog podsumowujący działania plenerowe  a ich wynik będzie można zobaczyć na wystawa w ratuszu w październiku 2018.

Celem pleneru oprócz rozwijania umiejętności artystycznych, było poznanie nowych narzędzi i praktyk artystycznych sztuki współczesnej oraz integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej. Był to czas inspirujących i twórczych działań artystycznych ale także poznawania się i zawierania przyjaźni polsko-ukraińskich, pomimo barier językowych.

Zielona Sztuka to projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Kalisza. Współorganizatorami projektu byli: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Koledż Kultury i Sztuki w Kamieńcu Podolskim.

Organizacja przedsięwzięcia jakim był plener plastyczny „Zielona Sztuka 4” była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. Organizator – Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu oraz koordynatorki projektu – Natalia Czarcińska i Katarzyna Knychaus dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pleneru:

  • Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Miastu Kalisz
  • Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz pracownikom OKL
  • Artystom biorącym udział w projekcie: Arturowi Żmijewskiemu, Michałowi Szladze, Mikołajowi Polińskiemu, Marii Stafyniak, Pawłowi Kuli,
  • Animatorom i wychowawcom: Bogusławie Kowalczyk, Marcie Kościańskiej, Michałowi Mące, Adrianowi Kempie
  • Jerzemu Kozłowowi za pomoc w organizacji pleneru po stronie Ukraińskiej i Agnieszce Tomaszewskiej z Biura Współpracy z Zagranica UM w Kaliszu
  • Marynie Zhelikhovskiej – wychowawczyni grupy ukraińskiej
  • tłumaczkom – Natalii Wisłockiej i Adrianie Molendzie
  • wszystkim osobom zaangażowanym w plener: Małgorzacie Paszylce-Glazie, Patrykowi Raszkowskiemu, Marcinowi Cierniakowi

Dziękujemy!

Zapraszamy wszystkich młodych artystów do uczestnictwa w plenerze w 2019 roku!

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Miasta Kalisz.

2

1

3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7

8

8

3

8