„Zielona Sztuka 3” – wakacyjny plener plastyczny

„Zielona Sztuka 3” – wakacyjny plener plastyczny dla dzieci i młodzieży z udziałem artystów i animatorów kultury organizowany cyklicznie przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu odbyła się w tym roku w dwóch turnusach. I turnus trwał od 15.08.2016 do 19.08.2016, natomiast drugi od 20.08.2016 do 24.08.2016. Warsztaty prowadzone były tradycyjnie na terenie kompleksu zamkowo-parkowego w Gołuchowie. Myśl przewodnia projektu brzmiała: „Ekologia i ochrona środowiska w odniesieniu do sztuki współczesnej”. Do współpracy zaprosiliśmy pięciu artystów – Artura Żmijewskiego, Aleksandrę Wasilkowską, Aleksandrę Woldańską-Płocińską, Magdalenę Grzybowską i Irenę Kalicką, reprezentujących różne dziedziny sztuki współczesnej. Zajęcia z uczestnikami pleneru prowadzili również wykwalifikowani animatorzy kultury – Michał Mąka, Bogusława Kowalczyk, Klaudia Rymarczyk, Marta Kościańska i Ewa Frejus-Staniek . Poza aktywnościami artystycznymi dzieci i młodzież wzięły również udział w licznych lekcjach muzealnych, warsztatach oraz grach terenowych o tematyce ekologicznej.

„Zielona Sztuka 3” dzięki wykorzystaniu nowoczesnych zdobyczy sztuki współczesnej i zaangażowaniu artystów reprezentujących różne dziedziny twórczości-  rzeźbiarzy, malarzy, architektów, performerów, fotografów oraz przedstawicieli sztuki mediów, pomaga w rozwoju kreatywnego myślenia u dzieci i młodzieży.

Warsztaty z Arturem Żmijewskim dotykały bezpośrednio malarstwa – w zamyśle, przygotowane wcześniej wielkoformatowe płyty miały zostać pokryte przez młodych artystów przeróżnymi figurami, by w rezultacie powstały monumentalne dzieła abstrakcji geometrycznej. Zajęcia prowadzone przez Aleksandrę Woldańską-Płocińską dotyczyły nauki projektowania i zrozumienia specyfiki plakatu. Tematem spotkania z Aleksandrą Wasilkowską była architektura – na dwóch turnusach pleneru uczestnicy mieli za zadanie stworzyć koncepcję własnego miasta. Warsztaty z Magdaleną Grzybowską dotyczyły rzeźby oraz jej relacji z otoczeniem. Zajęcia prowadzone przez młodą artystkę – Irenę Kalicką brały na warsztat fotografię inscenizowaną. Na zajęciach z animatorami powstawały “Eko-murale”, zdobione T-shirty oraz obiekty inspirowane przyrodą.

Poprzez połączenie sztuki z ekologią oraz nauki z zabawą, uczestnicy pleneru mieli szansę rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać talenty plastyczne oraz wzbogacić wiedzę na temat ochrony środowiska. Ważnym aspektem warsztatów jest praca pod opieką wybitnych artystów i edukatorów pozwalająca rozwijać twórczą postawę oraz nauka pracy w grupie, budowania więzi, tolerancji i współżycia w społeczeństwie. Zostało to osiągnięte dzięki wspólnym grom terenowym i warsztatom wymagającym zrozumienia i podziału ról.

“Tak właśnie powinny wyglądać plenery dla artystów! Artysta staje się użyteczny, przekazuje swój entuzjazm i zaangażowanie dzieciom i z powrotem dostaje bezcenna energię i wiarę, że sztuka ma sens. Jestem zachwycona talentem tak jeszcze młodych ludzi, którzy chcą tworzyć piękną przestrzeń. Trzymam kciuki za wszystkie rozbudzone i te jeszcze nieodkryte talenty!” – mówiła po swoich zajęciach Aleksandra Wasilkowska.

Organizacja przedsięwzięcia jakim był plener plastyczny „Zielona Sztuka 3” stała się możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. Organizator – Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu oraz kurator projektu – Ewa Frejus-Staniek dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pleneru plastycznego „Zielona Sztuka 3”:

– Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Narodowemu Centrum Kultury

– Miastu Kalisz

– Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz pracownikom OKL

-Artystom biorącym udział w projekcie: Arturowi Żmijewskiemu, Irenie Kalickiej, Aleksandrze Wasilkowskiej, Magdalenie Grzybowskiej, Aleksandrze Woldańskiej-Płocińskiej

– Animatorom i wychowawcom: Bogusławie Kowalczyk, Marcie Kościańskiej, Michałowi Mące oraz Klaudii Rymarczyk

– Kadrze Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu– Ewie Cierniak, Adrianowi Kempie, Bernadecie Ślęzak, Katarzynie Koślacz

– oraz wszystkim zaangażowanym w plener nie wymienionym powyżej –

Dziękujemy!

Zapraszamy wszystkich młodych artystów do udziale w zajęciach plastycznych w „Pracowni pod Galeria” organizowanych przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu oraz oczywiście do uczestnictwa w plenerze w 2017 roku!

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego