Wystawa Laboratorium Sztuki 2021/22 w Zielonej Strefie Galerii

W Zielonej Strefie Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu,  od 1 czerwca 2022 przez całe wakacje, można oglądać wystawę, ukazującą działania uczestników warsztatów plastycznych w ramach LABORATORIUM SZTUKI 2021/22. W tym roku zajęcia prowadzone były przez Natalię Czarcińską i Ewę Kopeć, która jest koordynatorką projektu. Wystawa prezentowana na patio Galerii zaprojektowana została przez Anastazję Woroncową – studentkę WPA UAM w Kaliszu.

Laboratorium Sztuki jest integralną przestrzenią edukacyjną Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, w której mogą się spotkać odmienne postawy twórcze i światopoglądowe, odrębne sposoby interpretacji rzeczywistości. Tu, z jednej strony uczestnicy poznają i rozwijają techniki warsztatowe, z drugiej natomiast, dzięki zadaniom konceptualnym podejmują zagadnienia, które są dla nich inspiracją i ważnym powodem do twórczych działań.


Do najważniejszych założeń warsztatów w roku 2021/22 należało pokonywanie i przełamanie myślenia schematycznego, konstruowanie formy  i abstrakcyjne ujmowanie problemu, a jednocześnie przypomnienie takich podstawowych zasad rysunku jak kompozycja, forma, walor. Poszukiwaliśmy  idei przekazu adekwatnego do obrazu. Skupialiśmy się na szybkiej i dynamicznej pracy z wykorzystaniem różnych środków, takich jak farby, spraye, taśmy, folie, artefakty znalezione wokół – materiały, za pomocą których w sposób zaskakujący, można budować przestrzeń, formę rysunku, jednocześnie dbając o natężenia, korespondencję i wzajemne oddziaływanie wykorzystywanych materiałów. Staraliśmy się stworzyć  takie sytuacje twórcze, które sprzyjają poszukiwaniom indywidualnego, własnego języka i form aktywności.

Niezmiernie ważne dla dydaktyki są również ćwiczenia o charakterze technologicznym, służą one zapoznaniu się z różnymi technikami rysunkowymi, a także tymi z pogranicza rysunku i malarstwa oraz rysunku i grafiki. Niektóre z ćwiczeń mają charakter eksperymentu technologicznego zaczerpniętego wprost z autorskich doświadczeń i poszukiwań prowadzącego, jak również w podejrzanych praktykach warsztatowych innych twórców, dawnych i współczesnych.

Pracowaliśmy  w pięciu grupach wiekowych: 8 – 10 lat, 9 – 12 lat, 13 – 18 lat, Grupie Młodzież i dorośli (prowadzący Ewa Kopeć) oraz grupie 40+ prowadzonej przez Natalię Czarcińska. Zajęcia odbywały się w przestrzeni Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu, w instytucjach kultury, w plenerze i pracowniach artystów. W ramach programu kultywowania idei „mistrz-uczeń” uczestnicy mieli okazję spotykać się z interesującymi ludźmi, pedagogami i twórcami, w celu poszerzenia swojej wiedzy o rysunku i sztuce.  Do takich ciekawych wydarzeń należały warsztaty prowadzone przez Janusza Kokota czy Michała Mąkę, którzy przybliżyli swój warsztat i technikę, w której pracują.

Warsztaty Grupy 40+, które prowadzi Natalia Czarcińska odbywały się w kontekście trwających w Galerii wystaw. Obrazy, instalacje i projekcje stały się pretekstem do rozmów o geście, śladzie i ekspresji, a także o narzędziu rysunkowym i malarskim. Część praktyczna opierała się na eksperymencie malarskim, pracy z rożnymi narzędziami; testowaliśmy m.in. ślady zostawiane przez szerokie pędzle, gałęzie, patyki. Rozmawialiśmy o rozmaitych aspektach sztuki współczesnej, o galerii, wystawie, relacji artysta – kurator – instytucja oraz o różnorodności technik i dyscyplin. Ostatnim działaniem, które podjęliśmy był kolaż i jego ogromny potencjał w sztuce.