Wyniki konkursu dla kuratorów 2019

Rada Artystyczno-Programowa Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na posiedzeniu w dniu 5 lipca  2019 r. po zapoznaniu się z 6 projektami nadesłanymi  na „Konkurs dla Kuratorów” rekomenduje do realizacji:

  1. Projekt zwycięski : „ZABURZENIA REALNOŚCI” [kuratorka: Agata Chinowska]
  2. Projekt rezerwowy: „ŻYCZYLIŚMY SOBIE WYGODNEGO ŻYCIA” [kuratorka: Julianna Kulczyńska]

Po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami Rada Artystyczno-Programowa Galerii składa gratulacje uczestnikom konkursu i podkreśla zróżnicowany poziom nadesłanych projektów pod względem koncepcyjnym i organizacyjnym.

Wszystkie projekty dotyczą ważnych, aktualnych zjawisk w sztuce współczesnej.

Rada Artystyczno-Programowa Galerii rekomenduje także do realizacji w 2020r. projekt „ŻYCZYLIŚMY SOBIE WYGODNEGO ŻYCIA”.

Zastępca Przewodniczącej Rady Artystyczno-Programowej:

prof. Katarzyna Józefowicz

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu:

Marek Antczak

Zbigniew Czelusta

Tadeusz Czywczyński

Maciej Garbowicz

Dawid Sawicki

Marcin Szeląg

Anna Woźniak

oraz Dyrektorka

Joanna Dudek

Dziękujemy wszystkim kuratorom za nadesłanie dojrzałych i przemyślanych propozycji. Publikujemy pełną listę zgłoszeń i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w 2020 roku:

  1. Agata Chinowska „ZABURZENIA REALNOŚCI”
  2. Julianna Kulczyńska „ŻYCZYLIŚMY SOBIE WYGODNEGO ŻYCIA”
  3. Karol Kozieł „CASTRUM DOLORIS W TECHNIKOLORZE”
  4. Katarzyna Haber-Pułtorak „PRZEKROCZENIA”
  5. Michalina Sablik „CHIMERY”
  6. Jagoda Witkowska, Dominika Kaszewska „STAŁY FRAGMENT”

Protokół z posiedzenia Rady