„Rysunek / View” Izy Tarasewicz w ramach „Postoju ze Sztuką”

„A-Kumulacje 2023, Kaliskie Biennale Sztuki” to czwarta już edycja konkursu dla artystów związanych z Kaliszem, który jest organizowany przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu we współpracy z Miastem Kalisz, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej oraz Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu. Wystawy konkursowe, przyczyniają się do integracji środowiska artystycznego, dają również szansę zaprezentowania szerokiego spektrum działań podejmowanych przez twórców związanych z naszym miastem. W programie biennale poza wystawami konkursowymi przygotowane zostały także wystawy i wydarzenia towarzyszące, zaproponowane przez Dagny i Daniela Szwed, duet kuratorski tegorocznej edycji biennale”. 

Iza Tarasewicz jest jedną z Artystek zaproszonych przez duet kuratorski, której udział ma uświetnić to wydarzenie. Zdecydowała się ona zaprezentować na Biennale „Instrument, który nie ma jeszcze nazwy” (jest on częścią wystawy towarzyszącej, która prezentowana jest w siedzibie współorganizatora Biennale tzn. w Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej).

Iza Tarasewicz Instrument, który nie ma jeszcze nazwy, 2021

„Instrument który choć jest unikatem nie ma jeszcze swojej nazwy własnej. Wykonałam go w 2021 na podstawie szkicu (wykresu filozoficznego) narysowanego podczas kilkumiesięcznego pobytu w Gruzji w 2011. Instrument składa się z 17 strun. Boki pudła rezonansowego wykonane są ze starego sita z Bawarii, pokrywa i dno z libańskiego cedru, mocowanie dla ciągów strun z drewna z gruszy ogrodowej z Czarnej Białastockiej, pałki do gry z drewna bukowego. Nie znam się na instrumentach i ten jest pierwszym wykonanym własnoręcznie na podstawie obserwacji wykonania cymbałów rzeszowskich i wileńskich. Moją intencją było stworzenie instrumentu na którym mogą grać dwie lub więcej osób. Pierwszą w historii improwizację wykonali Mateusz Kowalski i Filip Madejski”.

Oprócz samego instrumentu, prezentujemy rysunki autorstwa Izy Tarasewicz, które powstały przy jego projektowaniu. Rysunki te pokazujemy w przestrzeni miasta, na 7 przystankach autobusowych w ramach projektu „Postój ze Sztuką”.  

Iza Tarasewicz Rzut / View

„Instrument, który choć jest unikatem nie ma jeszcze swojej nazwy własnej. Wykonałam go w 2021 na podstawie szkicu narysowanego podczas kilkumiesięcznego pobytu w Gruzji w 2011. Rysunek pt. Rzut / View ogólnie mówiąc jest filozoficznym schematem spotkania dwóch abstrakcyjnych punktów, gdzie najsilniejsze pole interakcji przypada na środek, kumulacja fal/lini umiejscowiona jest w centrum największego okręgu, a w jego obrębie trzy mniejsze obręcze reprezentujące siłę intelektualną, fizjologię oraz elan vital. Rysunek ukazuje moją wersję hylozoicznego poglądu przypisującego życie, zdolność poruszania się i właściwości duchowe całej materii. Pierwszą wielkoformatową instalacją na podstawie diagramu jest praca pt. Flowing in Waves Towards Equilibrium / Płynąc z falami w kierunku równowagi z 2020 roku znajdująca się do tej pory w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.”

Oto lokalizacje przystanków z „Postojem ze Sztuką”

Parczewskiego 02 (kierunek jazdy: plac Jana Pawła II, Łódzka, Warszawska)
Plac Jana Pawła II 01 (kierunek jazdy: Stawiszyńska Skarszewska, Łódzka Warszawska)
Górnośląska Kaliniec 03 (kierunek jazdy: Górnośląska Dworzec PKS)
Wyszyńskiego Słoneczna 10
Chopina II LO (kierunek jazdy: Rogatka)
Nowy Rynek Babina 06 (kierunek jazdy: Chopina)
Śródmiejska Złoty Róg (kierunek jazdy: Pl. Jana Pawła 2)

Iza Tarasewicz

Rzeźbiarka, rysowniczka, performerka. Tworzone przez artystkę obiekty i ich aranżacje wymykają się opozycji naturalne/sztuczne. Artystka w ramach kompleksowych praktyk interpretacji, gromadzenia, dekonstrukcji i reorganizacji systemów materialnych, społecznych, historycznych oraz ideologicznych z uwagą testuje i przetwarza proste materiały takie jak glina, gips, beton, złoto, stal, szkło, asfalt, tłuszcz zwierzęcy, skóra, futro, jelita, plastelina, włókna roślinne, pył roślinny i popiół. Jej prace często kojarzone są z hylozoizmem (opartym na przekonaniu, że wszelka materia jest ożywiona).


Iza Tarasewicz, fot. Kaja Werbanowska


Czas trwania „A-Kumulacji 2023, Kaliskiego Biennale Sztuki” 20.04 – 26.05.2023

Patronat Honorowy
Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza

Organizator
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Miasto Kalisz

Współorganizatorzy
Miasto Kalisz, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM w Poznaniu

Partnerzy wydarzenia:
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Hotel Hampton by Hilton Kalisz, Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

Patronaty medialne
Magazyn SZUM, Notes na 6 Tygodni, Radio Poznań, Ziemia Kaliska, Radio Centrum, Calisia.pl, Fakty Kaliskie, Telewizja Kalisz

Partnerzy Galerii
Ergo Hestia, Polifarb Kalisz S.A. M&P Alkohole i Wina Świata

Szczegółowe informacje o wystawie konkursowej i wydarzeniach towarzyszących będzie można śledzić na bieżąco na naszych profilach: FB @GaleriaKalisz i IG@galeriatarasin oraz na stronie www.tarasin.pl

„A-Kumulacje 2023, Kaliskie Biennale Sztuki” zostały wpisane jako wydarzenie towarzyszące 63. Kaliskim Spotkaniom Teatralnym, Festiwalowi Sztuki Aktorskiej.