Search

Kontakt

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
 
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 40 81

 

Newsletter

Wirtualny spacer

Strona GłównaAktualnościPROGRAM DZIAŁANIA GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W LATACH 2020-2027

PROGRAM DZIAŁANIA GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W LATACH 2020-2027

 

Wśród zadań priorytetowych Galerii w latach 2020-2027 zakłada się:

–   utrzymanie stabilnej pozycji w ogólnopolskim obiegu sztuki na podstawie programu merytorycznego,

–   budowanie własnej kolekcji sztuki współczesnej,

–   pozyskanie nowej lub dodatkowej siedziby pozwalającej na rozwój instytucji i realizację zadań statutowych,

–   w 2026 r. przygotowanie obchodów 100-lecia urodzin Jana Tarasina i 100-lecia urodzin Aliny Szapocznikow,

–   integrację i aktywizowanie lokalnego środowiska artystycznego.

Galeria została powołana w Kaliszu w 1977 roku. Funkcjonowała w ogólnopolskiej sieci Biur Wystaw Artystycznych pod wspólną nazwą do roku 2010. Niezależnie od zmiany zasad finansowania instytucji kultury w 1989 r. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina nadal postrzegana jest jako ważna instytucja w ogólnopolskiej sieci miejskich galerii (byłych galerii BWA), które współpracują przy wystawach i projektach oraz wspierają się w wymianie kontaktów, doświadczeń i promocji sztuki współczesnej.

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu to instytucja, w której pracuje aktualnie 8 osób. W ostatnich kilku latach w wyniku pracy i pasji pracowników oraz konsekwentnie budowanego programu merytorycznego przy wsparciu Rady Artystyczno-Programowej, Galeria została zauważona w ogólnopolskim obiegu sztuki. Galeria jest stabilną i docenianą instytucją wystawienniczą ze stałym gronem partnerów instytucjonalnych i medialnych oraz stale rozwijającą się siecią kontaktów.

Planowanie dalszej działalności Galerii jest w obecnym czasie związane z sytuacją epidemii i stanem recesji w Polsce. Zadaniem Dyrektora będzie zabieganie o dalszy rozwój instytucji, nową lokalizację i nowe projekty.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej:

Koncepcja 2020-2027

 

Biuletyn Informacji Publicznej Artyści Kaliscy Facebook Twitter YouTube

Instytucja Kultury Miasta Kalisza

X