O GaleriiRada Artystyczno-Programowa i misja

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina powstała powstała w 1977 roku jako Biuro Wystaw Artystycznych.

Misją Galerii jest prowadzenie działalności wystawienniczej i edukacyjnej, upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej – jej prekursorach i klasykach oraz tych, którzy wyznaczają najnowsze trendy i kierunki myślenia, wchodzenie ze sztuką współczesną w coraz szersze kręgi odbiorców i wychodzenie z nią w przestrzeń publiczną.

Chcemy pobudzać rozwój intelektualny i duchowy mieszkańców miasta, rozwijać kreatywność i wrażliwość – nie tylko estetyczną, lecz również etyczną. Chcemy przygotowywać do odbioru i interpretacji sztuki współczesnej oraz prowokować do dyskusji o niej samej i o tematach, które porusza.

Jesteśmy otwarci na różne formy wypowiedzi artystycznej i różne, nie tylko łatwe, tematy. Jesteśmy otwarci na zachwyt i wzruszenie, krytykę i zwątpienie naszej publiczności. Na odpowiadanie na jej pytania i stawianie coraz to nowych pytań. Czasem bez odpowiedzi. Bo dobra sztuka obroni się sama.

Program działania Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w latach 2020-2027:  

Program 2020-2027

tarasin-logo-cmyk-01

Idea logo Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
Otwarta kompozycja znaku podkreśla charakter działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina nawiązując jednocześnie do architektury miejsca.
Logo akcentuje najważniejsze cechy strategii działalności Galerii: otwartość na nowe trendy, unoszącą moc inspiracji oraz społeczny charakter inicjatyw.
Tworzymy uniwersalną przestrzeń dla tego, co w sztuce ożywia i rozwija w wymiarze intelektualnym i duchowym oraz sprzyja misji edukacyjnej i kulturotwórczej w tkance społecznej.
Syntetyczne i minimalistyczne formy geometryczne podkreślają solidne i merytoryczne podstawy funkcjonowania Galerii oraz dynamikę i kierunek podejmowanych wyzwań.
Układ dwóch modułów ujmuje najbardziej charakterystyczne elementy wnętrza Galerii, w szczególności łuk sklepienia, który wyznacza podstawową linię nowej identyfikacji wizualnej instytucji.

STRATEGIA

* Działalność wystawiennicza, czyli:

– dokonywanie przeglądu klasyki sztuki współczesnej

– dokonywanie przeglądu i prezentacji najbardziej znanych artystów z Polski i zza granicy

– dbanie o stałą obecność sztuki żywej i multimedialnej

* Działalność edukacyjna, czyli:

– wykłady

– spotkania z artystami

– seminaria o sztuce

– KINO Galerii – filmy o sztuce, filmy wideo, projekcje dokumentacji sztuki żywej

* Współpraca z pracowniami i festiwalami multimedialnymi

* Współpraca z artystami z Polski i zza granicy

* Szerokie promowanie swojej działalności:

–  w mediach branżowych

– w mediach lokalnych

– w mediach społecznościowych

Z Galerią współpracowali do tej pory m.in. artyści:

Paweł Althamer, Beata Ewa Białecka, Natalia Brandt, Pola Dwurnik, Katarzyna Józefowicz, Jarosław Kozłowski, Norman Leto, Marta Frej, Sławomir Pawszak, Julita Wójcik, (wystawy),
Artur Żmijewski, Michał Szlaga, Cecylia Malik, Bartek Jarmoliński, Iwona Demko, Dariusz Fodczuk, Łukasz Trusewicz, (wystawy, warsztaty)
Przemysław Branas, Michał Knychaus, Irena Kalicka, Konrad Smoleński (Postój ze sztuką),
Karol Radziszewski (Postój ze sztuką, Kino (na) sztuki),
Anna Baumgart, Izabella Gustowska, Gaweł Kownacki & Magdalena Kownacka, Małgorzata Goliszewska (Kino (na) sztuki),
Paweł Kwaśniewski, Irma Optimisti, Omar Ghayatt, Jeffery Byrd, Arti Grabowski, Kamil Guenatri (performance),
Natalia Czarcińska, Justyna Koeke, Justyna Górowska, Adam Gruba,(warsztaty);

a także krytycy i kuratorzy: Waldemar Baraniewski, Ewa Tatar, Iwo Zmyślony, Jakub Dąbrowski & Anna Demenko, Adam Mazur, Michał Suchora, Magdalena Ujma, Krzysztof Jurecki, Wojciech Szymański.

Rada Artystyczno-Programowa

Skład Rady Artystyczno-Programowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na okres 2017-2027:

prof. Katarzyna Józefowicz – polska rzeźbiarka, artystka współczesna, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. Szymon Wróbel – wykładowca akademicki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Librales UW

Małgorzata Paszylka-Glaza – historyk sztuki, kustosz i kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej i na Uniwersytecie III Wieku w Gdyni

dr Marcin Szeląg – adiunkt w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu,

Jakub Tarasin – artysta plastyk, wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Anna Woźniak – główny specjalista w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Marek Antczak – przedsiębiorca, mecenas sztuki

Tadeusz Czywczyński – przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki współczesnej

Maciej Witczak prezes zarzadu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu

Dawid Sawicki – radca prawny