Materiały filmowe z trzech spotkań w ramach wydarzenia WOBEC ZŁA

W dniach 1-3 grudnia 2021 roku, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina zaprosiła na specjalne wydarzenie, które towarzyszyło obchodom 82. rocznicy pierwszych deportacji kaliskich Żydów. Artyści, których twórczość zaprezentowaliśmy w tym czasie w Galerii nie są jedynymi, którzy mierzą się z szeroko rozumianym tematem zła, ale okoliczności i miejsce wystawy sprawiły, że poruszane przez nich treści stały się najbardziej nośne. Twórczość Aliny Szapocznikow, Pawła Althamera czy Artura Żmijewskiego dotyka kwestii stosunków polsko-żydowskich w wielu wymiarach, ale także oscyluje wokół tematów ciała, bólu, cierpienia, przemocy i przypatruje się procesom funkcjonowania jednostek i całych społeczności. WOBEC ZŁA – trzydniowy cykl wystaw, dyskusji, pokazów filmowych i prezentacji wydawnictw Galerii, był naszą odpowiedzią na wydarzenia, które miały miejsce 11 listopada 2021 r. na kaliskim rynku. Wierzymy, że dyskusja na temat różnic kulturowych, wzajemnego przenikania się kodów kultury w polu sztuki ma głęboki sens, wartość poznawczą oraz artystyczną i może stanowić szeroko rozumiane forum dialogu. 

W głównej sali Galerii można było oglądać  multimedialną wystawę pt. „Portret wielokrotny” o twórczości Aliny Szapocznikow, artystki urodzonej w Kaliszu 16 maja 1926 roku. Znaleźć można było na niej m.in. materiały wideo z „Wystawy retrospektywnej” Aliny Szapocznikow z 1998 roku, która odbyła się w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, a jej kuratorką była Anda Rottenberg.

W Galerii Pulsar pokazaliśmy jedną z kilkudziesięciu prac o zagładzie, autorstwa Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego. Praca powstała w Kaliszu, w czasie wystawy pt. „Polska Szkoła Kolażu”. Zaprezentowaliśmy także katalog poświęcony tej wystawie oraz przypomnieliśmy katalog czarno-białych fotografii Artura Żmijewskiego, towarzyszący jego wystawie pt. „Miłe złego porządki”, która odbyła się w naszej Galerii w 2020 roku i dotykała szeroko rozumianego problemu przemocy.

Na siedmiu kaliskich przystankach autobusowych w ramach cyklicznej akcji Postój ze Sztuką zaprezentowaliśmy pracę Pawła Althamera pt. „Pomnażający dobro”.

Podczas trwania wystawy „Portret wielokrotny” o Alinie Szapocznikow, można było wziąć udział w niecodziennej rozmowie i dyskusji na temat artystki. Spotkanie to miało miejsce 1 grudnia 2021 (środa) o godz. 18.00, a poprowadziła je Małgorzata Paszylka-Glaza, kuratorka zbiorów Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, która specjalnie dla publiczności Galerii pojawiła się w Kaliszu, by odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania o artystyczne dokonania Aliny Szapocznikow.

Małgorzata Paszylka-Glaza, historyk sztuki, kustosz i Kierownik Działu Kolekcji Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej i na Uniwersytecie III Wieku w Gdyni.

2 grudnia 2021 (czwartek) o godzinie 18.30, w ramach cyklu Kino na Sztuki, zaprosiliśmy na projekcję filmu pt. „Mit Hitlera” w reż. Petry Epperleina i Michaela Tuckera z 2020 roku. Obraz ten jest prowokacyjnym śledztwem na temat fascynacji naszej kultury Hitlerem i nazizmem. Jego oś stanowi  książka Sebastiana Haffnera „The Meaning of Hitler” z 1978 roku. Po filmie zaproponowaliśmy dyskusję na temat społecznych lęków przed autorytaryzmem i faszyzmem, którą poprowadził prof. Szymon Wróbel (UW Artes Liberales, IFiS PAN).

Szymon Wróbel jest profesorem filozofii na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w IFiS PAN. Ukończył psychologię w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Jest autorem licznych książek i artykułów rozsianych w różnych czasopismach naukowych. Jego ostatnia polska książka to „Filozof i terytorium”, poświęcona Warszawskiej Szkole Historyków Idei, opublikowana przez Wydawnictwo IFiS PAN w 2016 roku. W ostatnim czasie ukazała się wydana w języku angielskim, nakładem Wydawnictwa Palgrave Macmillan jego książka „Atheism Revisited. Rethinking Modernity and Inventing New Modes of Life”. Aktualnie jest kierownikiem Laboratorium Techno-Humanistyki na Wydziale Artes Liberales.

3 grudnia 2021 (piątek) o godzinie 18.00 Galeria zaprosiła na spotkanie z udziałem Zofii Waślickiej-Żmijewskiej pt. FORUM DIALOGU. Podczas tego panelu dyskutowaliśmy o dobrych praktykach edukacyjnych w temacie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego.

Zofia Waślicka-Żmijewska – badaczka pamięci o Zagładzie, producentka wydarzeń kulturalnych, edukatorka. Absolwentka Instytutu Socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Stypendystka rządu francuskiego. Koordynatorka międzynarodowych projektów współorganizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w ramach 70. rocznicy wyzwolenia obozu, trenerka Fundacji Forum Dialogu, edukatorka Muzeum Polin.