Laboratorium Sztuki 2023/2024 – podsumowanie działań w Galerii Pulsar

Od 1 do 15 czerwca 2024 roku w Galerii Pulsar będzie miała miejsce prezentacja multimedialna, która jest podsumowaniem działań w ramach tegorocznej edycji warsztatów edukacyjnych LABORATORIUM SZTUKI.

Laboratorium Sztuki jest integralną przestrzenią edukacyjną Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, w której mogą się spotkać odmienne postawy twórcze i światopoglądowe, odrębne sposoby interpretacji rzeczywistości. Tu, z jednej strony uczestnicy poznają i rozwijają techniki warsztatowe, z drugiej natomiast, dzięki zadaniom konceptualnym podejmują zagadnienia, które są dla nich inspiracją i ważnym powodem do twórczych działań.


Do najważniejszych założeń warsztatów należy: pokonywanie i przełamanie myślenia schematycznego, konstruowanie formy i abstrakcyjne ujmowanie problemu, a jednocześnie przypomnienie takich podstawowych zasad rysunku jak kompozycja, forma, walor, kontrast. W minionym roku, poszukiwaliśmy  idei przekazu adekwatnego do obrazu. Staraliśmy się stworzyć  takie sytuacje twórcze, które sprzyjają poszukiwaniom indywidualnego, własnego języka i form aktywności.Niezmiennie ważne dla dydaktyki są również ćwiczenia o charakterze technologicznym, służą one zapoznaniu się z różnymi technikami rysunkowymi, a także tymi z pogranicza rysunku i malarstwa oraz rysunku i grafiki.


Pracowaliśmy  w pięciu grupach wiekowych: dwóch grupach dziecięcych, młodzieżowej, grupie dla dorosłych prowadzonych  przez Ewę Kopeć oraz grupie 40+/- prowadzonej przez Dagny Szwed.
Zajęcia odbywały się w przestrzeni Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, UAM w Poznaniu, w instytucjach kultury, w plenerze i pracowniach artystów.

Poznaliśmy warsztat i technologię malarstwa. Nowym doświadczeniem było wykonanie blejtramów od podstaw. Robiliśmy krosna, na które naciągaliśmy płótno i nakładaliśmy grunt. Podobrazia były doskonałym materiałem do prób malarskich w technice olejnej i akrylowej. Rozwijaliśmy też umiejętności w innych technikach malarskich i ceramicznych. Nie zabrakło studium martwej natury, anatomii i postaci. Młodsze grupy robiły przypinki, portrety pop – artowe, wielowarstwowe obrazy inspirowane malarstwem Gerharda Richtera. Tworzyliśmy ziny i broszury prasowe. Był czas na słodką abstrakcje z czekolady i obrazy na piernikach.


Grupa 40+/-, którą prowadzi Dagny Szwed pracowała w oparciu o autorski program oraz wystawy prezentowane w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Inspiracją do działań twórczych były instalacje Adriana Kolerskiego, wystawa Cypriana Kościelniaka, twórczość Kingi Popieli oraz Alicji Bielawskiej i Teresy Starzec.  Założeniem warsztatów było poszerzenie wiedzy na temat twórczości artystek i artystów pokazujących swoje prace na poszczególnych wystawach w galerii oraz udostępnienie możliwości wejścia w świat sztuki na zasadzie praktyki. Zrozumienie zagadnień formalnych, poznanie materiałów i technik.

W ramach programu uczestnicy mieli okazję spotykać się z interesującymi ludźmi, pedagogami, twórcami i aktorami w celu poszerzenia swojej wiedzy o rysunku i sztuce. Do takich ciekawych wydarzeń należały warsztaty tworzenia kolaży i wyklejek, które odbyły się z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin Wisławy Szymborskiej. Celem wydarzenia było przybliżenie kaliskiej publiczności życia i twórczości polskiej noblistki. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia był aktor – Adam Kupaj oraz  Fundacja Ambasada Kultury. Najlepsze prace, które powstały podczas warsztatów można było oglądać w ramach cyklicznego projektu POSTÓJ ZE SZTUKĄ. Gościliśmy także Martę Dutkę, która wprowadziła nas w tajniki naturalnego barwienia – shibori. Uczestniczki warsztatów grupy 40+/- miały przyjemność spotkać się z Cyprianem Kościelniakiem, autorem wystawy „Dzień świstaka”. Wypowiedzi i analiza prac oraz komentarz do wystawy artysty rezonowały w dalszej części warsztatów.

Co przed nami? Dużo pracy, eksperymentów artystycznych i dobrej zabawy w nowej pracowni.
Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztatach plastycznych, skontaktuj się z nami, tel. 516 190 221.
Warsztaty są odpłatne, odbywają się raz w tygodniu, trwają 1,5 godziny.
Prowadzimy warsztaty dla różnych grup wiekowych – od 9 do 109 lat.
Zapraszamy!

Ewa Kopeć – edukacja artystyczna