Katalog wystawy „Malarstwo bez metafory, metafora bez malarstwa” Marka Sobczyka

Przedstawiamy publikację towarzyszącą wystawie Marka Sobczyka „Malarstwo bez metafory, metafora bez malarstwa”, prezentowanej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu od 8 grudnia 2022 do 26 stycznia 2023 roku. Kuratorem wystawy jest prof. Waldemar Baraniewski.

Katalog do wystawy został zaprojektowany i przygotowany do druku przez samego Marka Sobczyka.  Zobaczyć w nim możemy reprodukcje wszystkich prac, które znalazły się na wystawie, wraz z  komentarzami Artysty. Oprócz tego przeczytać można dwa teksty o wystawie i twórczości Marka Sobczyka, Jeden autorstwa kuratora kaliskiej prezentacji, prof. Waldemara Braniewskiego, drugi napisany przez Mateusza Falkowskiego, doktora filozofii, od lat współpracującego z Markiem Sobczykiem. 

Wydawcąmi katalogu są Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu oraz Fundacja MAMMAL
Autorami fotografii wykorzystanych w katalogu są: Adam Gut (zdjęcia prac) i Waldemar Baraniewski (zdjęcia z pracowni Artysty).
Projekt graficzny, skład i łamanie katalogu wykonał Marek Sobczyk
Tłumaczenia tekstów dokonały Marta Sobczyk-Neys i Ewa Opawska
Druk: Drukarnia KLIMIUK, Kosmatki 63, 03-982 Warszawa

Nakład: 200 egzemplarzy

ISBN: 978-83-959804-6-9
ISBN: 978-83-62128-28-0

Katalog w cenie 20 zł jest dostępny w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu przy pl. św. Józefa 5.
Istnieje możliwość zakupu wydawnictwa drogą wysyłkową. Do zakupu należy doliczyć koszt wysyłki, zależny od operatora. Zamówienia należy kierować na adres: galeria@tarasin.pl z dopiskiem: zakup katalogu Marka Sobczyka.

Zdjęcia katalogu: Ania Wolff