Joanna Dudek dyrektorem Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem Galerii Sztuki im. Jana Tarasina została Joanna Dudek, która po otrzymaniu nominacji z rąk Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego, będzie kierowała galerią przez najbliższe 4 lata.

Joanna Dudek obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (UAP) w 2009 roku. W 2006 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Ostatnie 6 lat mieszkała w Gdańsku gdzie była krótko związana z Akademią Sztuk Pięknych. Od 2001 roku pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Na swoim koncie ma udział w ponad 150 wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. Jako kurator wystaw zainicjowała i zrealizowała m.in. projekt „Pytania Sztuki” (2013). Otrzymała nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w latach 2007, 2009 i 2013.