Album Jan Tarasin „rzeczy, sytuacje i…”

„Zebrane tutaj rysunki, zdjęcia, pomysły są próbą prowadzenia przeze mnie regularnego notatnika, rejestrującego te wszystkie poczynania, które nie znajdują finału w większych realizacjach, które mają ten zwyczaj, że szybko się rozpraszają i giną z tek i szuflad, ale także z pamięci. Postanowiłem je rejestrować w nadziei, że utrwalenie najbardziej nawet niekonkretnych i ulotnych pomysłów i spostrzeżeń przyczyni się do większej dyscypliny autora, a pomysłom umożliwi dalszą egzystencję, a może i rozwój.”  

                                                                                                                                     Jan Tarasin, 1974 r.

Prezentujemy wydawnictwo pod redakcja Zbigniewa Chlewińskiego, zatytułowane „rzeczy, sytuacje i…”, którego autorem jest Jan Tarasin. Książka ta jest swoistym notatnikiem artystycznym patrona naszej Galerii. Zawiera rysunki, grafiki, fotografie a także refleksje teoretyczne Jana Tarasina, wydawane przez niego w formie zeszytów-tek w nakładzie 30-50 egzemplarzy. Album, który ukazał się we współpracy Artysty ze Zbigniewem Chlewińskim w 2002 roku, prezentuje zebraną w jeden wolumin twórczość graficzną i eseistyczną profesora Jana Tarasina z lat 1974-1983.
Album wydany został w języku polskim i angielskim.

„Mówiąc wprost: lektura notatnika podsuwa klucz do zrozumienia sztuki Tarasina. Czytelnik odkrywa go mimochodem, niepostrzeżenie, wciągnięty w zajmujący erudycyjny i błyskotliwy dyskurs pełen odniesień historycznych”.

Zbigniew Chlewiński, fragment opisu z okładki albumu.

Wydawca: SAMIZDAT Zofii Łoś, 2002 rok.
Druk: AGPRESS, Płock.
Nakład: 1000 sztuk
ISBN 83-915827-1-X

Wydawnictwo w cenie 30 zł jest dostępne w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu przy pl. św. Józefa 5.

Do zakupu należy doliczyć koszt wysyłki, zależny od operatora.
Zamówienia należy kierować na adres: galeria@tarasin.pl z dopiskiem:
Zakup albumu Jan Tarasin „rzeczy, sytuacje i…”.
Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki krajowej (zależny od operatora).