„A-Kumulacje 2021, Kaliskie Biennale Sztuki” finisaż

Uroczysta Gala z wręczeniem nagród podsumowująca i zamykająca tegoroczna edycję Biennale odbędzie się w czwartek 20 maja 2021, godz. 19.00 w formule hybrydowej. Do siedziby galerii im Jana Tarasina w Kaliszu, ze względu na obostrzenia związane pandemią, zaprosimy bardzo ścisłe grono osób, natomiast na naszym Facebooku przedstawimy w formie prezentacji, listę osób wyróżnionych i nagrodzonych. W tej edycji zostanie przyznana nagroda Krystiana Kinastowskiego Prezydenta Miasta Kalisza (zakup pracy), nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina (zakup pracy do kolekcji), Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej (wystawa w CRiG), wyróżnienia honorowe oraz nagroda publiczności.

 „A-KUMULACJE 2021, Kaliskie Biennale Sztuki” to wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja najciekawszych twórczych postaw artystów związanych z Kaliszem. Biennale ma charakter otwartego konkursu, do którego mogli zgłaszać swoje prace artyści pochodzący z Kalisza lub mieszkający w Kaliszu oraz pracownicy i studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu.

W skład jury oceniającego nadesłane prace konkursowe wchodzili: Małgorzata Paszylka-Glaza, kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, prof. UAP dr hab. Mikołaj Poliński, prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak, Prodziekan ds. sztuki i współpracy międzynarodowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Sylwia Kucharska dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Joanna Dudek dyrektorka Galerii Sztuki Im. Jana Tarasina Joanna Dudek oraz Kinga Popiela kuratorka Biennale.

20.05.2021 Zielona Strefa Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
g. 19:00 Uroczysta gala wręczenia nagród
g. 20:30 pokaz filmu Oskara Dawickiego Drzewo wiadomości
g. 21:00 koncert Patryka Cannona