A-Kumulacje 2019, Kaliskie Biennale Sztuki

Zaproszenie do współtworzenia kolejnej edycji A-Kumulacji przyjąłem z niepokojem, który wynikał z kilku czynników. Z jednej strony oznaczało to powrót do miejsc, z którymi związany byłem osobiście jako student. Z drugiej zaś zastanawiałem się, jak podołać zadaniu organizacji wydarzenia, które jednocześnie wykraczałoby poza formę zwykłego salonu oraz niezależnie od spotkania z twórcami i ich pracami, prowokowało do krytycznego na nie spojrzenia. Dodatkowe trudności wiązały się również z przyjętą przeze mnie specyficzną metodą pracy, którą opieram na znalezieniu osobistego stosunku do przedstawionej mi problematyki oraz na uwzględnieniu jej lokalnego kontekstu. Nie wyobrażałem sobie, że przyjeżdżam do Kalisza z gotowym szablonem, jaki zwykle stosuje się przy okazji organizacji podobnych wydarzeń. Wręcz przeciwnie, chciałem na nowo „wgryźć się” w miasto, poprzez odniesienie się do swoich własnych wspomnień, rozmów z przyjaciółmi z czasów studenckich oraz z osobami zaangażowanymi w kaliską kulturę, próbowałem zrozumieć „aktualny stan rzeczy”. (…)

(…) Najważniejszą jednak sprawą jest dedykowanie A-Kumulacji 2019 ludziom młodym, zarówno odbiorcom, jak i studentom oraz wszystkim tym, dla których wypowiadanie się poprzez sztukę wydaje się być naturalne. Młodość odgrywa tu rolę kluczową. Jej siłą jest niezależność i bezkompromisowość, gotowość do eksperymentu i burzenia obowiązujących hierarchii. Kaliskie Biennale Sztuki, które samo jest wydarzeniem bardzo młodym, wydaje się naturalnym miejscem do tego, aby o młodych się upomnieć. To właśnie od ich rozwoju i zebranych doświadczeń zależeć będzie nie tylko poziom czy charakter kolejnych wydarzeń z tego cyklu (część konkursowa A-Kumulacji skierowana jest do twórców związanych z miastem), ale także przyszłość lokalnej sceny artystycznej. (…) W taki sposób o A-Kumulacjach 2019, Kaliskim Biennale Sztuki pisze ich kurator Przemek Sowiński.

W Galerii Sztuki im. Jana Tarasina oraz na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu zostaną zaprezentowani artyści, których prace – w wyniku obrad jury – zakwalifikowano do II etapu konkursu. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.

UCZESTNICZY ZAKWALIFIKOWANI DO  II ETAPU

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

 1. Chmara Barbara
 2. Czarnecka Marta
 3. Figiel Marian
 4. Fincek Ziemowit
 5. Godszling Agnieszka
 6. Hertmann Adrianna
 7. Jędrzejak Wiktor
 8. Kokot Janusz
 9. Kotecka Beata
 10. Kubiak Monika Julia
 11. Lisiak Agnieszka „Skórka”
 12. Michalak-Bartosz Anna
 13. Palusińska Anna
 14. Pecold Małgorzata
 15. Pinczak Dominika
 16. Podskarbi-Hebisz Maria
 17. Rymarczyk Klaudia
 18. Tomasiak Grzegorz
 19. Wdowczyk Jolanta
 20. Zimniak Bartosz

 

ZGŁOSZENIA POZA KONKURSEM

 1. Czarcińska Natalia
 2. Dudek Joanna
 3. Gąsior Artur
 4. Kempa Adrian
 5. Krassowska-Kowalczyk Bogusława
 6. Mąka Michał
 7. Wolff Tomasz

 

Uroczyste otwarcie wystawy konkursowej A-Kumulacje 2019, Kaliskie Biennale Sztuki odbędzie się w czwartek 07.02.2019r. o godzinie 19.00 w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. O godzinie 20.00 zapraszamy na otwarcie wystawy „Czekając aż pstryknie” w byłym klubie „Pod Muzami”, a o godzinie 21.00 na przedpremierowy pokaz filmu Horacego Muszyńskiego „Kishonia” oraz koncert Bartosza Zaskórskiego / Mchy i Porosty, które odbędą się w budynku Rogatki.

Wystawę konkursową będzie można obejrzeć w w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu oraz na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w terminie: 07.02 – 02.03.2019 r.

Kurator:

Przemek Sowiński

Kurator, artysta, absolwent Edukacji Artystycznej UAM, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Założyciel galerii Łęctwo. Autor wystaw zbiorowych jak m.in. Nic nigdy z tego nie będzie (Łęctwo, 2016), Oczy w betonie (Łęctwo, 2017), czy Ach te poznańskie wernisaże (Łęctwo, 2017). Współpracował z Malta Festival Poznań, Poznań Art Week, Zoną Sztuki Aktualnej w Szczecinie i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Miłośnik pracy fizycznej. Nie lubi pisać i występować publicznie.