38. Konkurs Plastyczny „Świat Dziecka”- nabór prac

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat do udziału
w 38. edycji Konkursu Plastycznego „Świat Dziecka”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w następujących grupach wiekowych:

I grupa: 5-7 lat
II grupa: 8 -10 lat
III grupa: 11-13 lat
IV grupa: 14-16 lat

Tematyka prac jest dowolna.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na adres:
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
w terminie do dnia 5 maja 2023 roku

Zostanie przyznanych po 5 równorzędnych nagród w każdej grupie wiekowej.

Nagrody zostaną wręczone w dniu wernisażu 1 czerwca 2023 roku o godz. 12.00

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Galerii www.tarasin.pl a informacje w formie pisemnej otrzymają wyłącznie laureaci.

Tegoroczna wystawa pokonkursowa eksponowana będzie w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina
w dniach 1 – 16 czerwca 2023 roku

Do wystawy zostanie wydany katalog, zawierający reprodukcje nagrodzonych prac i spis wyróżnionych.

Kuratorka konkursu – Ewa Cierniak
tel. 62 767 40 81
e-mail: galeria@tarasin.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku uczestnika konkursu a także regulamin konkursu, do pobrania poniżej: