35. Konkurs plastyczny „Świat Dziecka” – finisaż online

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza do oglądania finisażu online wystawy pokonkursowej 35. Konkursu plastycznego „Świat Dziecka” 1 września o godz. 17.00. Serdecznie pozdrawiamy wszystkie dzieci, ich opiekunów i nauczycieli oraz instruktorów, dzięki którym dziecięca wrażliwość miała możliwość objawić się w tak różnorodnej formie. Kuratorka wystawy: Ewa Cierniak