32. Konkurs Plastyczny „Świat dziecka” 2017

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w następujących grupach wiekowych:
I grupa 5-7 lat
II grupa 8-10 lat
III grupa 11-13 lat
IV grupa 14-16 lat

Tematyka prac jest dowolna. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę na adres:
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
w terminie do dnia 06 maja 2017 r.

W każdej grupie wiekowej będzie przyznanych po pięć równorzędnych nagród, które zostaną wręczone w dniu otwarcia wystawy – 1 czerwca 2017 r., o godz. 12:00. Wyróżnieniem w konkursie będzie dyplom i udział w wystawie pokonkursowej, która trwać będzie od 1 do 8 czerwca 2017 r.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Galerii Sztuki im. Jana Tarasina oraz wysłane do wszystkich uczestników.

Kurator konkursu – Ewa Cierniak, tel. 62 767 40 81
Szczegóły i regulamin konkursu do pobrania poniżej:

Szczegóły i regulamin 32. Konkursu Plastycznego „Świat Dziecka” 2017