Search

Kontakt

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
 
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 40 81

 

Newsletter

Wirtualny spacer

Strona GłównaAKTUALNA WYSTAWAWYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH – PRÓBA 4

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH – PRÓBA 4

Wyniki Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych – Próba 4

Po raz czwarty Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprosiła do udziału w Międzynarodowym Konkursie na Eksperyment w Sztukach Wizualnych – Próba 4. Tematyka konkursu związana jest z potrzebą eksperymentowania, podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań w obszarze praktyk artystycznych niezależnie od warsztatu formalnego. Do konkursu swoje prace zgłosiło 173 artystów z Polski, Chile, Danii, Grecji, Hiszpanii, Hong-Kongu, Litwy, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Łącznie nadesłano 315 autorskich prac.

W dniu 3 lipca 2020 roku zgodnie z regulaminem konkursu obradowało Jury w składzie:

prof. Katarzyna Józefowicz – artystka, Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Szymon Wróbel – profesor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Librales UW. Psycholog i filozof zainteresowany współczesną teorią społeczną i filozofią języka i umysłu
Jakub Tarasin – artysta plastyk, wykładowca na Uniwersytecie Vistula w Warszawie
Ewa Łączyńska-Widz – dyrektorka BWA w Tarnowie
dr Joanna Dudek – artystka, dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Nagrody regulaminowe otrzymali:

Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisz 10.000 PLN:
Lukas Keysell

Jury Konkursu zdecydowało się docenić podjęcie uniwersalnego problemu języka. Ten język uniwersalny, w ujęciu artysty, nie byłby już narzędziem podziału, ale łączenia wspólnot, narodów, kultur i stylów życia. W interpretacji jury, autor projektu zmierza do zaskakującego uprzestrzennienia znaków, symboli, językowych zapisów i pisma. Ponadto, autor konsekwentnie poszukuje uniwersalnych składników ludzkiej komunikacji. Nakładanie symboli językowych, w jego dziele, wytwarza swoisty archetyp języka uniwersalnego i tego co wspólne dla wszystkich kultur. Jury uznało, że nie ma bardziej aktualnego przesłania dla świata niż to, które wyraża autor pracy.

Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina 3.000 PLN oraz wystawa indywidualna, a także
Nagroda Galerii BWA  w Tarnowie 3.000 PLN oraz pobyt studyjny:
Dominik Ritszel

Jury konkursu postanowiło docenić projekt Studium postaci Dominika Ritszela rozpoznając w nim swoisty manifest antropologiczny. Autor, odwołując się do archiwalnych filmów z okresu zimnej wojny, wraca do czasów podziału świata spolaryzowanego na dwa przeciwstawne i wrogie sobie bieguny. Techniki dyscyplinowania człowieka, przedstawione w filmie, z punktu widzenia autora projektu, wytwarzają syndrom człowieka masowego „pozbawionego właściwości” i wszelkich cech indywidualnych. Jury odczytało projekt jako głos w obronie jednostki i jej suwerenności. Aktualność tego głosu jest szczególnie doniosła dzisiaj, tj. w okresie panowania społeczeństwa nadzoru i wielorakich urządzeń bezpieczeństwa, które skłonne są traktować jednostkę bardziej jak masę, populację lub zasób, ani obywatela lub osobę.

Wyróżnienia honorowe:
Monika Drożyńska
Paulina Łuczak
Karolina Zielazek-Szeska

Z racji wyrównanego i wysokiego poziomu konkursu jury zdecydowało się wyróżnić trzy projekty:

Projekt Moniki Drożyńskiej zatytułowany Obrus , odwołujący się do celebracji życia i symbolu stołu jako miejsca spotkań. Stół, przykryty obrusem, staje się w tym dziele, swoistym symbolem czasu przyjaźni i wspólnego celebrowania dni wolnych.

Projekt Karoliny Zielazek-Szeska zatytułowany Śniący, w oczach jury, okazał się znakomitą demonstracją sztuki zwróconej w stronę natury. Autorski projekt artystki uzupełniany jest przez niezaprojektowaną, nieintencjonalną i trudną do kontrolowania „współpracę” świata natury.

Projekt Pauliny Łuczak, zatytułowany Bez tytułu, znakomicie ujawnia związek procesu tworzenia z procesem destrukcji, kryjący się w każdym zamierzeniem artystycznym. Powoływanie dzieła do istnienia i akt anulowania dzieła podążają tutaj ręka w rękę. Artystka przypomina nam także, że każde dzieło ma swój awers i rewers.

Do wystawy Jury zakwalifikowało 13 projektów artystów.                                                                                            Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Drożyńska Monika

Głazik Lidia

Janasik Artur

Keysell Lukas

Klasik W. Michalina

Kowalski Piotr C.

Łuczak Paulina

Moskała Tadeusz

Muszyński Horacy

Ritszel Dominik

Walendzik Wiktoria

Wrzosek Małgorzata

Zielazek-Szeska Karolina

Wszystkim artystom serdecznie dziękujemy za przesłane prace i uczestnictwo w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy!

Protokół z posiedzenia jury
Protocol from the meeting of jury
Lista uczestników wystawy pokonkursowej wraz z zakwalifikowanymi pracami

 

Biuletyn Informacji Publicznej Artyści Kaliscy Facebook Twitter YouTube

Instytucja Kultury Miasta Kalisza

X