Search

Kontakt

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
 
pl. Św. Józefa 5
62 – 800 Kalisz
tel/fax 62 767-40-81

 

Wirtualny spacer


____________________________________
Strona GłównaWYDARZENIAWYKŁADY„SZTUKA W PROCESIE – O LEKKOŚCI BYTU?

„SZTUKA W PROCESIE – O LEKKOŚCI BYTU?

„To oczywiste, że dzieła sztuki ulegają przemianom. Mogą to być zmiany autorskie, wynikające z ewolucji koncepcji w trakcie tworzenia. Mogą być efektem interwencji w warstwie materialnej i/lub znaczeniowej dzieła w postaci późniejszych przekształceń i palimpsestów. Jak pisał David Lowenthal takie obiekty są testamentem nie tylko swego twórcy, ale i kolejnych pokoleń, a całość materii, łącznie z jej przemianami, świadczy o autentyzmie dzieła. Zmiany są również skutkiem oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak warunki przechowywania, ekspozycji, transportu oraz kataklizmy. Powodują one degradację materii, co może przekształcać warstwę znaczeniową całego dzieła. Ale zmiany wynikają też z czynników wewnętrznych, a więc swoistego DNA, które artysta wprowadził do dzieła, wykorzystując określone materiały i techniki. Jest to szczególnie ważne w sztuce współczesnej, w przypadku obiektów stworzonych w technikach eksperymentalnych, z użyciem nowoczesnych materiałów lub obiektów, które straciły pierwotną formę […].

Monika Jadzińska

Projekty badań, ochrony, konserwacji i restauracji dzieł sztuki współczesnej są dziś przygodą.

Zespół Pani Profesor Iwony Szmelter podjął trud rekonstrukcji obrazów, ale i autorskich koncepcji Jana Tarasina, który szukał środków formalnych zdolnych do wyrażania bez ograniczeń nurtujących go spraw. Wśród wielu obrazów zastanawiające są przestrzenne, reliefowe unikatowe prace, które dotąd nie były prezentowane. Do Kalisza przyjadą reprezentanci zespołu badawczego Pracowni Novum (ASP w Warszawie) by podzielić się wiedzą i doświadczeniem, które nabyli w procesie rekonstrukcji dzieł Jana Tarasina.

Sympozjum poprowadzi prof. Iwona Szmelter wraz z Mają Klimzą-Pęksyk

Ponieważ „o lekkości bytu” sztuki współczesnej warto rozważać także w kontekście literatury i poezji, wystawiennictwa i lokalizacji obiektu w przestrzeni oraz performance’u – jego dokumentacji i ochronie na panele dyskusyjne zostali zaproszeni: prof. Piotr Łuszczykiewicz (UAM), dr Joanna Bruś (LP w Kaliszu) i dr Łukasz Guzek (ASP w Gdańsku).

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Artyści Kaliscy Facebook Twitter YouTube

Instytucja Kultury Miasta Kalisza

X