Search

Kontakt

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
 
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 40 81

 

Newsletter

Wirtualny spacer

Strona GłównaAktualnościRADA ARTYSTYCZNO-PROGRAMOWA – pierwsze posiedzenie w 2017

RADA ARTYSTYCZNO-PROGRAMOWA – pierwsze posiedzenie w 2017

Skład Rady Artystyczno-Programowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na okres 2017-2020:

prof. Katarzyna Józefowicz – artystka, dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku
prof. Szymon Wróbel – wykładowca akademicki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Librales UW
Małgorzata Paszylka-Glaza – historyk sztuki, kustosz i kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej i na Uniwersytecie
III Wieku w Gdyni
dr Marcin Szeląg – wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu,
Jakub Tarasin – artysta plastyk, wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Anna Woźniak – główny specjalista w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Marek Antczak – przedsiębiorca, mecenas sztuki
Tadeusz Czywczyński – przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki współczesnej
Zbigniew Czelusta – dyrektor ALIOR BANK w Kaliszu
Dawid Sawicki – radca prawny.

Zgodnie ze Statutem Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (§ 14. pkt 1, pkt 2, pkt 3) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącej regulaminu i składu Rady Artystyczno-Programowej (rozporządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 33/2017 z dnia 11 stycznia 2017) Dyrektor powołał na okres kadencji organ doradczy złożony z 10 członków.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 2 lutego 2017 r.  Rada Artystyczno-Programowa
wybrała swoich przedstawicieli:
Małgorzata Paszylka-Glaza– przewodnicząca
prof. Katarzyna Józefowicz – zastępca przewodniczącej
Anna Woźniak – sekretarz

Biuletyn Informacji Publicznej Artyści Kaliscy Facebook Twitter YouTube

Instytucja Kultury Miasta Kalisza

X