Płynna tożsamość – warsztaty Dariusza Fodczuka

W czasie pierwszej części warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z fascynującą historią diaspory żydowskiej w Kaliszu – szczegółami jej życia codziennego, topografią i obiektami architektonicznymi dzielnicy żydowskiej oraz tragicznymi okolicznościami zagłady. Spacer po dawnej dzielnicy żydowskiej stanowił przyczynek do refleksji nad wielokulturowością i złożoną tożsamością odwiedzanych miejsc. Uczestniczy odkrywali dające się wciąż odczytać ślady dowodzące obecności Żydów w Kaliszu, takie jak resztki napisów na potrzaskanych macewach, wykorzystanych jako płyty, którymi wyłożono niektóre ulice i część nabrzeża Prosny.
Drugiego dnia warsztatowicze analizowali dzieła sztuki współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki konceptualnej) wykorzystującej słowo i tekst jako główne medium. Poznali między innymi prace Josepha Kosutha, Stanisława Dróżdża, Jenny Holzer oraz Huberta Czerepoka.
Celem warsztatów było zbudowanie mapy kontekstów i inspiracji do kolejnego etapu działań – projektu interwencji – projekcji tekstów napisanych pod wpływem pieszej wycieczki po dawnej dzielnicy żydowskiej oraz wirtualnej prezentacji archiwaliów.
Efektem warsztatów było zebranie kolekcji krótkich tekstów proponowanych do finalnych projekcji, nad których ostateczną formą uczestnicy będą mogli pracować podczas II części warsztatów.

II część warsztatów – 11 września 2015

Celem drugiej części warsztatów jest zebranie wiedzy i doświadczeń z części pierwszej i przeniesienie jej z poziomu refleksji teoretycznej na poziom twórczego działania.
Uczestnicy:
1) inspirowani historią diaspory żydowskiej w Kaliszu, szczegółami jej życia codziennego, topografią i obiektami architektonicznymi dzielnicy żydowskiej oraz tragicznymi okolicznościami zagłady z jednej strony
2) zaznajomieni z przykładami dzieł sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki konceptualnej wykorzystującej słowo i tekst jako główne medium będą dopracowywać szczegóły projekcji własnych tekstów na wybranych budynkach kaliskiego Śródmieścia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 12 września 2015.

Projekcje o charakterze chwilowej „łagodnej”, bezinwazyjnej interwencji w przestrzeń miasta miałyby na celu wyrabianie wśród uczestników warsztatów umiejętności:
– publicznego, aktywnego wyrażania stanowiska poprzez język sztuki,
– formułowania pozytywnych i konstruktywnych przekazów wobec wulgarności i brutalności języka ulicy
– manifestowania afirmatywnej postawy wobec różnorodności i wielokulturowości
– przeciwdziałania zawłaszczeniu publicznego dyskursu przez środowiska chuligańskie i skrajnie prawicowe
– ćwiczenia społecznej wrażliwości, praktykowania obywatelskiej postawy
– doświadczania siebie jako suwerennego czynnika kształtującego i wzbogacającego przestrzeń publiczną

Ponadto same projekcje mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Kalisza na wielokulturową historię miasta a także złożoną, wielowymiarową tożsamość przestrzeni publicznej/miejskiej

Ta strona używa plików cookies celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej.