Search

Kontakt

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
 
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 40 81

 

Newsletter

Wirtualny spacer

Strona GłównaWYDARZENIAWYKŁADYOBRAZY MIMO WOLI. WOKÓŁ MYŚLI GEORGESA DIDI-HUBERMANA

OBRAZY MIMO WOLI. WOKÓŁ MYŚLI GEORGESA DIDI-HUBERMANA

„OBRAZY MIMO WOLI. WOKÓŁ MYŚLI GEORGESA DIDI-HUBERMANA” – WYKŁAD PROF. ZW. SZYMONA WRÓBLA

W piątek 31 marca 2017 o godz. 18.00 zapraszamy na wykład i dyskusję o zasadach stojących u podstaw historii sztuki – ich przewartościowaniu oraz nowych „otwartych” koncepcjach. Georges Didi-Huberman w publikacji „Przed obrazem” nie tylko postawił pytanie „jak patrzymy?” ale uzasadnił, że widzenie jest związane z wiedzą, że oko naiwne nie istnieje a obrazy obejmujemy słowami, procesami poznania i kategoriami myślowymi. Szukając sposobów krytyki poznania obrazu Didi-Huberman odwołał się do Freuda. Dzięki temu w równaniach między reprezentacją a prezentacją, symbolem a symptomem, określeniem a nadokreśleniem, widzialnością a wizualnością pojawiło się miejsce dla zasady niepewności związanej z „nie-wiedzą”. Na ile więc, zgodnie z pryncypiami nowej historii sztuki, obraz wymyka się oku?

Wykład jest realizowany w ramach otwartego i wielowymiarowego cyklu dyskusji o sztuce: WYZWANIA SZTUKI.

SZYMON WRÓBEL – jest profesorem filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej przez piętnaście lat związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Jego główne dziedziny zainteresowań naukowych to: teoria władzy, teoria literatury, współczesne językoznawstwo i kognitywistyka oraz zastosowania idei psychoanalitycznych w teoriach politycznych. Jest autorem licznych książek i artykułów rozsianych w różnych czasopismach naukowych. Jego ostatnie książki to: Deferring the Self oraz Grammar and Glamour of Cooperation. Lectures on the Philosophy of Mind, Language and Action, opublikowane w 2013 i 2014 roku przez wydawnictwo Peter Lang, natomiast po polsku: Ćwiczenia z przyjaźni, Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej oraz Polska pozycja depresyjna: od Gombrowicza do Mrożka i z powrotem opublikowane przez wydawnictwo Universitas w 2012, 2014 i 2015 roku. Jego ostatnia książka Filozof i terytorium. Polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka została opublikowana kilka miesięcy temu przez wydawnictwo IFiS PAN w Warszawie.

Biuletyn Informacji Publicznej Artyści Kaliscy Facebook Twitter YouTube

Instytucja Kultury Miasta Kalisza

X