CENZURA SZTUKI W III RP// Wykład połączony z promocją książki „Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku”

„Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku” to tytuł książki, której główne tezy zostaną zaprezentowane podczas wykładu. Dwutomowa publikacja to pierwsze opracowanie na rynku polskim, w którym w sposób kompleksowy poddano analizie problematykę ograniczania wolności ekspresji artystycznej w III RP. Dwie części „Cenzury w sztuce polskiej po 1989 roku” to dwa uzupełniające się ujęcia – prawne oraz historyczne i artystyczne.

Część pierwsza autorstwa Jakuba Dąbrowskiego i Anny Demenko łączy refleksję z zakresu różnych obszarów badawczych, w tym prawa oraz teorii i historii sztuki. Tom obejmuje m.in. rozważania nad znaczeniem sztuki w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności karnej oraz szczegółową analizę wybranych regulacji prawnokarnych, które najczęściej stają się przyczyną konfliktów między działalnością artystyczną a prawem.

W części drugiej autorstwa Jakuba Dąbrowskiego, najpierw poddana została krytyce problematyka immunitetu artystów i sztuki, następnie podjęto próbę narratywizacji dziejów cenzury w sztuce polskiej w latach 1989 – 2010. Narracji historycznej towarzyszy, oparta głównie na prasie codziennej, refleksja nad polskim dyskursem medialnym o sztuce współczesnej.

W książce opisane i przeanalizowane zostały także głośne procesy „o sztukę” Doroty Nieznalskiej, Adama Darskiego „Nergala” oraz Krzysztofa Kuszeja.

Dr Jakub Dąbrowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 roku. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dr Anna Demenko – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Prawnych na Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych broniąc na Wydziale Prawa i Administracji UAM dysertację poświęconą zagadnieniom transgranicznego postępowania karnego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Od 2007 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.

Ta strona używa plików cookies celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej.